ČLÁNOK
Regulácia ratingu a globálne štandardy
6. januára 2009

Regulácia ratingu a globálne štandardy

 

Podľa nových štandardov všetky obligácie, s ktorými sa obchoduje v Európskej únii dostávali rating v jednej z 27 členských krajín Európskej únie, nezávisle od toho aká je krajina emitenta obligácie

 

Plány Bruselu v oblasti regulácie činnosti organizácie ratingových agentúr vyvolávajú silnejúce obavy účastníkov odvetvia, ktorí počítajú s tým, že podobné plány vytvoria prvky finančného protekcionizmu na úverových trhoch. Napísal o tom denník Financial Times. Európska komisia prišla s návrhmi, ktoré sa týkajú sprísnenia štandardov regulácie ratingových agentúr. Podľa nových štandardov všetky obligácie, s ktorými sa obchoduje v Európskej únii dostávali rating v jednej z 27 členských krajín Európskej únie, nezávisle od toho aká je krajina emitenta obligácie.

Podľa účastníkov trhu sa Brusel snaží zabrániť odchodu ratingových agentúr z Európskej únie. Tie sa svojim odchodom chcú brániť pred novým režimom, ktorý zavádza Európska komisia. V dôsledku toho európskym regulátorom bude ťažšie robiť dohľad nad agentúrami.

Na druhej strane Európska komisia hovorí o tom, že chce napomáhať zavedeniu globálnych štandardov v tejto sfére. Jej postoje sú motivované tým, akú úlohu zohrali ratingové agentúry v súčasnej globálnej finančnej kríze. Týka sa to najmä ratingov, ktoré udelili zložitým finančným nástrojom a produktom naviazaným na hypotéky.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS