ČLÁNOK
Región SVE čelí vysokému riziku externého financovania
14. mája 2009

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch tvrdí, že región strednej a východnej Európy (SVE) čelí v dôsledku globálnej finančnej krízy výrazným rizikám externého financovania. Krajiny v regióne najviac ohrozujú vysoké deficity bežného účtu, zahraničné úvery s blížiacou sa splatnosťou a vysoká miera zadlženia súkromného sektora v cudzej mene, tvrdí agentúra v správe, ktorú zverejnila vo štvrtok. Najväčšiemu riziku čelia pobaltské krajiny, balkánske štáty a Maďarsko, kým Česká republika a Poľsko sú najmenej ohrozené, uviedol riaditeľ oddelenia agentúry Fitch pre rozvíjajúce sa európske krajiny Edward Parker.

Správa agentúry Fitch sumarizuje údaje o vonkajších nerovnováhach, štruktúre a splácaní externých dlhov a vplyve výmenných kurzov v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku, Rumunku, Chorvátsku, Macedónsku a Srbsku. Na základe prognóz vývoja deficitov bežného účtu a vonkajšieho dlhu agentúra analyzuje riziká externého financovania v týchto krajinách.

Riziko externého financovania v krajinách SVE vyplýva z potreby krytia deficitov bežného účtu ale aj z existujúcich strednodobých a dlhodobých zahraničných úverov s blížiacou sa splatnosťou. Podľa odhadov agentúry Fitch vonkajší dlh Estónska a Lotyšska prevyšuje viac ako trojnásobne devízové rezervy týchto krajín. V prípade Litvy je úroveň vonkajšieho zadlženia vrezerv iba Česká republika.

Agentúra Fitch zdôrazňuje, že stredná a východná Európa nepredstavuje homogénny región a medzi jednotlivými krajinami treba rozlišovať. Od začiatku úverovej krízy v auguste 2007 agentúra znížila dlhodobý emisný rating v zahraničnej mene Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve a Rumunku a zvýšila ho iba Českej republike. V prípade siedmich krajín (Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Srbsko) v súčasnosti prebieha revízia ratingov s možnosťou ich zníženia. O zvýšení ratingu ktorejkoľvek krajiny v regióne agentúra v súčasnosti neuvažuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS