ČLÁNOK
Refundácia DPH pre zahraničie asi od budúceho roka
12. februára 2001

Podľa pripravovanej novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) by mala Slovenská republika zaviesť refundáciu DPH zahraničným podnikateľským subjektom a zahraničným fyzickým osobám od začiatku budúceho roka. Slovensko by sa tak malo týmto krokom pripojiť k ostatným krajinám V4. Podľa ministerky však pôjde vo vzťahu k Európskej únii iba o opatrenie dočasného charakteru, ktoré stratí svoj význam pri vstupe SR do únie. Po našom prijatí sa bude vzťahovať len na tretie štáty. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová.

V prípade refundácie DPH zahraničným podnikateľským subjektom rezort financií navrhuje, aby boli z tohto zvýhodnenia vylúčené napríklad pohonné látky s výnimkou motorovej nafty pre nákladné vozidlá, alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, zábavné služby, prenájom a predaj automobilov, čo je podľa ministerky plne kompatibilné s praxou v štátoch Európskej únie.

V legislatívnej úprave týkajúcej sa zahraničných fyzických osôb uvažuje ministerstvo financií pri stanovení minimálnej hodnoty nákupu, pri ktorom bude mať fyzická osoba nárok na vrátenie dane, s limitom 6000 Sk. V tomto prípade by mali byť podľa B. Schmögnerovej zo zvýhodnenia vylúčené potraviny a všetky výrobky, ktoré sú zaťažené spotrebnými daňami. Avizovaná úprava prinesie zvýhodnenie zahraničným štátnym príslušníkom, podľa ministerky sa však refundácia dane zahraničným podnikateľským osobám realizuje na recipročnom základe. „Naši podnikatelia budú mať preto po zavedení tohto opatrenia do praxe nárok na vrátenie DPH pri nákupe tovaru v štáte, ktorý takúto refundáciu poskytuje,“ uviedla ministerka.

Podľa ministerky treba oba navrhované režimy zabezpečiť z vecného a administratívneho hľadiska. Ministerka nepredpokladá, že by zavedenie nového systému do praxe malo zvýšiť počet colníkov na hraniciach, pravdepodobne však dôjde k zvýšeniu pracovníkov Daňového úradu Bratislava I, ktorý by mal zabezpečovať refundáciou DPH zahraničným podnikateľským subjektom. V prípade zahraničných fyzických osôb bude k vráteniu dane dochádzať na mieste platiteľa dane, teda na mieste, kde si kupujúci tovar obstaral. Uvažovaná úprava by podľa ministerky nemala znamenať výrazné dodatočné náklady, najvýznamnejšia časť z nich bude podľa nej súvisieť so zabezpečením potrebných formulárov. Ako ministerka dodala, viditeľnejší by mal byť dopad tohto opatrenia na príjmovú stránku štátneho rozpočtu, negatívne dôsledky však nebudú podľa ministerky výrazné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS