ČLÁNOK
Reforma štátneho rozpočtu má podľa Heso najväčší prínos pre obyvateľov
20. apríla 2001

Reforma štátneho rozpočtu má podľa aktuálneho hodnotenia vládnych opatrení v rámci projektu Heso (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) najvyšší prínos pre občanov z hľadiska prínosu k rastu kvality života. Reforma rozpočtu, ktorá novou metodikou zavádza viacročné zostavovanie štátneho rozpočtu a triedi výdavky na programy podľa funkcií vlády, získala z 300 možných bodov 136 bodov. Vyplýva to z analýzy zverejnenej Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Najnižší prínos mali ustanovenia o imunite poslancov v novele Ústavy SR, keďže imunita sa podľa prieskumu Heso zneužíva a neplní svoje poslanie, a preto by mala byť výrazne obmedzená alebo zrušená. Spomínané ustanovenia získalo 46,7 záporných bodov. Všeobecne však bola novela hodnotená kladne. Práve časť novely ústavy, ktorá posilňuje právomoci Najvyššieho kontrolného úradu získala druhý najvyšší počet bodov 134,1. Predpoklad vzniku druhého stupňa samosprávy získal 133,5 bodu a nezávislosť súdnictva a kompetencie Ústavného súdu podložené novelou 122,2 bodu.

Ako druhé najhoršie (-37 bodov) hodnotí Heso predĺženie mandátu Devín banky na deblokácie, ktoré je vníma ako politické, netrhové rozhodnutie v prospech netransparentnej banky, pričom väčšina hodnotiacich preferuje zadávanie akýchkoľvek štátnych objednávok služieb či tovarov prostredníctvom verejnej súťaže.

Hodnotenie komisie sa týkalo opatrení prijatými v prvom štvrťroku. Projekt Heso pripravil Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v spolupráci s Centrom pre hospodársky rozvoj. Hodnotenie opatrení prebieha štvrťročne. Členovia komisie priradia vybraným opatreniam reálne číslo z intervalu -3 až +3 podľa miery súhlasu s opatrením, percentuálne vyjadria dôležitosť opatrenia a stručne zdôvodnia hodnotenie. Hodnotenia členov komisie sú subjektívneho charakteru. Na základe hodnotení sa zostavuje rebríček opatrení usporiadaných podľa násobku priemeru mier súhlasu členov komisie a priemeru koeficientov dôležitosti opatrenia. Členmi komisie sú predstavitelia nezávislých ekonomických inštitúcií, ekonomickí žurnalisti, ale aj zástupcovia univerzít a samosprávnych inštitúcií. Projekt nemá poskytovať odborné východiská pre činnosť kompetentných orgánov, ale len sprostredkovať občanom názor odborníkov na závažné navrhované a realizované opatrenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS