ČLÁNOK
Reforma podla Mikoša zjednoduší systém a umožní väcšiu kontrolu
2. apríla 2003

Danová reforma, ktorá zjednoduší systém, umožní presun pracovníkov danových úradov z oblasti správy daní do sféry kontroly. Celkový pocet pracovníkov danovej správy by sa ale menit nemal. Po vstupe SR do Európskej únie (EÚ) však odbudne znacná cast práce colníkom a aj ked im pribudne nová agenda, možno ocakávat urcité zníženie ich poctov. Na tlacovej besede Danového riaditelstva SR to uviedol minister financií Ivan Mikloš.

Podla jeho slov nie je ešte zákon o správe daní optimálny pre úcely co najefektívnejšieho výkonu správy a kontroly a tiež treba zredukovat organizáciu danových úradov (DÚ). Minister Mikloš konštatoval, že o redukcii sa hovorí dlhšie, chýba však vôla v Národnej rade SR. Podciarkol však, že pritom nežiada fyzické zrušenie DÚ, ale zmenu statusu casti z nich, aby sa z nich stali detašované pracoviská DÚ. Správa daní by podla jeho slov mala ostat na širšom pocte pracovísk, kontrolu však chce sústredit. I. Mikloš chce posilnit Danový úrad pre vybraté danové subjekty, ktoré reprezentujú rozhodujúcu cast danových výnosov. Colné úrady, ktorým po vstupu do EÚ ostatne asi len desat percent súcasných ciel, pribudne výber spotrebných daní a evidencia obchodných tokov.

Minister Mikloš dalej uviedol, že pracovný pobyt v SR skoncila periodická misia Medzinárodného menového fondu (MMF) venovaná danovej správe, ktorá spracovala analýzu stavu a odporúcania pre budúcnost. Námestník generálnej riaditelky DR SR pre dane Vasil Panko dodal, že všetky hlavné závery misie z roku 2001 boli splnené okrem redukcie DÚ.

I. Mikloš tiež ocenil dobré zvládnutie tohtorocného procesu výberu daní a danových priznaní k dani z príjmov, pricom vyzdvihol pružný prístup DÚ a zvýšenie ich kapacity.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS