ČLÁNOK
Reforma nerieši vysoké danové a odvodové zataženie
2. apríla 2003

Predložený návrh koncepcie reformy daní z dielne Ministerstva financií SR (MF) nerieši podla Združenia danových poplatníkov Slovenska (ZDPS) v dostatocnej miere najzásadnejší problém slovenskej ekonomiky – celkovú výšku danového a odvodového zataženia. Hlavnou prícinou štrukturálnych problémov našej ekonomiky sú totiž podla združenia vysoké verejné výdavky a z toho vyplývajúce vysoké danové a odvodové zataženie. „Razancia znižovania verejných výdavkov nie je dostatocná ani v tomto volebnom období,“ skonštatoval v pondelok na Slovenskom ekonomickom fóre Robert Spišák zo ZDPS.

ZDPS podla neho podporuje úsilie vlády o udržanie rozpoctovej rovnováhy. Výpadok daní z príjmov, ak k nemu vôbec dôjde, však nie je podla Spišáka nevyhnutné kompenzovat v plnom rozsahu, pretože existujú významné možnosti úspor na výdavkovej strane verejných financií, ktoré návrh koncepcie danovej reformy dostatocne nezohladnuje. „Ak by išlo o skutocnú danovú reformu, nebola by jej obsahom a cielom len zmena štruktúry danového zataženia pri nezmenenom, ci dokonca mierne zvýšenom danovom zatažení, ale naopak, zníženie danového zataženia,“ uvádza sa v stanovisku ZDPS.

Návrh zaviest tzv. rovnú dan hodnotí združenie pozitívne. Spolu so zásadou len jednostupnového zdanenia všetkých vytvorených ziskov by totiž mala vytvorit dobré predpoklady pre rast investícií a nediskriminacným spôsobom podporit všetky druhy podnikania. Zdanovanie príjmov by však nemalo mat podla ZDPS nesystémové prvky a výnimky ako je napríklad paušálna dan. Zástupcovia združení podnikatelov a živnostníkov naopak podporujú ponechanie paušálnej dane, ktorá podla nich zjednodušuje zdanovanie príjmov drobných živnostníkov, a tak viac motivuje platit dane.

Podla podnikatelov by malo MF najskôr prehodnotit doterajšie výnosy a pozitíva z používania paušálnej dane a až potom navrhovat jej zrušenie. Taktiež by mal rezort financií podla nich prehodnotit návrh zaviest podvojné úctovníctvo u všetkých platcov dane z pridanej hodnoty (DPH). V diskusii upozornili aj na to, že koncepcia danovej reformy nerieši tzv. skryté dane, ako sú koncesionárske poplatky a príspevky podnikov do recyklacného fondu.

ZDPS podporuje aj zjednotenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). „Sadzbu by však bolo potrebné zjednotit rozhodne na nižšej úrovni ako 20 %. Je vysoko pravdepodobné, že výpadok spôsobený znížením sadzby daní z príjmov pod 20 % a zjednotením sadzby DPH na úrovni nižšej ako 20 % by bol ovela menší ako odhaduje MF,“ uviedlo ZDPS.

Zástupcovia podnikatelov, živnostníkov ako aj ZDPS privítali návrh zrušit dan z dedicstva, darovania a prevodu a prechodu nehnutelností. Odmietajú však zvýšenie dane z nehnutelností, pretože majetkové dane sú najmenej spravodlivým druhom daní, ktorý postihuje akumuláciu majektu, cím znižuje sklon k investíciám a úsporám.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS