ČLÁNOK
Reforma fiškálneho manažmentu sa prejaví už budúci rok
28. februára 2001

Reforma fiškálneho manažmentu, ktorú Ministerstvo financií SR (MF) začalo pripravovať v roku 1999, by mala reálnejšiu podobu nadobudnúť už v budúcom roku, keď bude po prvýkrát zostavený verejný rozpočet zahŕňajúci celkové verejné financie. MF by malo jeho návrh do Národnej rady SR predložiť do 15. októbra. Jednotlivé súčasti reformy, ktorými sú reforma štátneho rozpočtu, reforma riadenia ostatných zložiek verejných financií, vypracovanie strednodobého finančného výhľadu, fiškálna decentralizácia a projekt štátnej pokladnice, prezentovala na Slovenskom ekonomickom fóre ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Reforma štátneho rozpočtu (ŠR) podľa nej zahŕňa najmä funkčnú klasifikáciu, na princípoch ktorej by mal byť zostavený aj budúcoročný rozpočet. Ďalšou súčasťou reformy je využitie zásad programového rozpočtovania, ktoré ministerka považuje za jediný možný spôsob merania efektívnosti vynaložených výdavkov. „V priebehu ďalších 3 až 4 rokov by mali jednotlivé kapitoly ŠR, do ktorých je rozpočet členený v súčasnosti, nahradiť programy,“ povedala ministerka. Ďalším dôležitým prvkom fiškálnej reformy je integrácia štátnych fondov do súhrnného verejného rozpočtu. Štátne fondy by tak mali podľa nej od budúceho roku zaniknúť. Strednodobý finančný výhľad by mal podľa nej zahrnúť hospodárenie štátu do roku 2004, pričom budúcoročný rozpočet by mal už obsahovať aj rozpočet na rok 2003.

Ministerka vyjadrila nádej, že v systéme viacročného rozpočtovania budú pokračovať aj nasledujúce vlády. Zároveň skonštatovala, že slovenský rezort financií zaostal v celkovej reforme fiškálneho manažmentu za Poľskom a Maďarskom o 4 až 5 rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS