ČLÁNOK
Reforma dôchodkových fondov je zlatou baňou pre európske trhy
26. februára 2002

Reforma štátnych systémov dôchodkového zabezpečenia v Európe s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie obrovskú finančnú injekciu európskym kapitálovým trhom. Finančné prostriedky, ktoré sa presunú do súkromného sektora, dosiahnu až 11 bil. EUR, čo pravdepodobne povedie k výraznému rastu cien akcií a dlhopisov v Európskej únii, predpokladajú analytici.

Reforma penzijných systémov v Európskej únii je nevyhnutná. V súčasnosti je pomer medzi ekonomicky aktívnou populáciou a dôchodcami 4:1, do roku 2050 by mal však klesnúť na 2:1, čím sa štátne systémy rozdeľovania dôchodkov stanú neefektívne. Deloitte a Goldman odhadujú rast dlhodobých úspor v Európe na 26 bil. EUR v roku 2010 z 12 bil. EUR v roku 1999. Aktíva pochádzajúce z úspor vo Veľkej Británii dosahujú 91 % hrubého domáceho produktu (HDP), v tejto krajine je však presun k súkromnému dôchodkovému zabezpečeniu v oveľa pokročilejšom štádiu ako v ostatných krajinách Európy. Napríklad vo Francúzsku táto hodnota dosahuje len 5 % a v Nemecku len 13 % HDP.

Rast úspor bude mať v konečnom dôsledku výrazný vplyv na kapitálové trhy eurozóny. Celý proces však bude dlhodobý, pretože dôchodkové reformy sú stále v začiatkoch. Krajiny ako Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko sa na úroveň Veľkej Británie alebo USA dostanú najskôr o 10 rokov, predpokladajú analytici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS