ČLÁNOK
Redistributívna platba pre žiadateľov s výmerou pôdy do 28 hektárov bude vo výške 50 eur na hektár
23. februára 2021

Agrorezort zmenil pôvodné plány a pre všetkých žiadateľov s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 28 hektárov v roku 2021 napokon vybaví dodatočnú platbu vo výške 50 eur na hektár. Táto suma je definitívna. Pôvodne sa pritom pracovalo s maximálnou možnou sumou až 150 eur na hektár. Redistributívna platba bude vyplácaná už od prvého hektára a pôjde na ňu celkovo 11 miliónov eur. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský. Poľnohospodári musia pri žiadosti splniť viacero podmienok. Okrem vlastníctva budú preukazovať napríklad aj užívanie pôdy.

Spomínaná čiastka 50 eur na hektár podľa agrorezortu vystihuje mieru medzi potrebou podporiť malých farmárov a záujmom nespôsobiť doterajším užívateľom pozemkov neprimeraný úbytok pôdy formou rušenia nájomných zmlúv. „Sme presvedčení, že takýto prístup umožní v náročnom COVID-ovom roku zabezpečiť základný príjem poľnohospodárom tak, aby nebola ohrozená potravinová bezpečnosť Slovenska. Ide o pomoc, ktorá je určená každému, malým poľnohospodárom zvlášť,“ vyjadril sa Ján Mičovský.

Presunom európskych zdrojov z II. piliera (z Programu rozvoja vidieka) do I. piliera (bez zmeny alokácie v II. pilieri) bol v rozpočte vytvorený priestor na to, aby rezort vo väčšej miere mohol podporiť predovšetkým malých poľnohospodárov. Balík peňazí v II. pilieri ostáva nezmenený, stále je na dva roky (na prechodné obdobie 2021 – 2022) 940 mil. eur.

Prvý pilier navýšil agrorezort o 25,9 mil. eur. Z týchto peňazí bude nielen zavedená redistributívna platba (11,1 mil. EUR), ale zvýši sa balík peňazí na greening – podpora zelených cieľov (o 7,7 mil. eur), na viazané priame platby (o 3,9 mil. eur) a na jednotnú platbu na plochu SAPS (o 3,1 mil. eur). SAPS sa tento rok zvýši na 117 eur/ha.

Redistributívnu platbu (RP) už zaviedlo deväť krajín EÚ. V piatok 19. februára 2021 odoslalo MPRV SR návrh zavedenia RP do Bruselu Európskej komisii (EK). Po schválení EK môžu poľnohospodári žiadať o RP od apríla 2021. „Touto platbou podporíme hlavne tých, ktorí boli roky na okraji záujmu nášho rezortu. Zároveň vytvárame podmienky pre nových záujemcov o agropodnikanie, ak im dáme výrobný prostriedok so zvýhodnenou sadzbou. Hovoríme o prechodnom období 2021 – 2022 a po zadefinovaní v SR skutočného poľnohospodára (rok 2021), ktorý bude mať nárok na dotácie, odstránime špekulantské maniere mnohých šikovníkov,“ doplnil prvý štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS