ČLÁNOK
Reálny vstup SR do EMÚ podla Hajnovica 2009 až 2010
16. apríla 2003

Za reálny termín vstupu Slovenska do Európskej menovej únie považuje vedúci národohospodárskych a menových štúdií Národnej banky Slovenska (NBS) a bývalý minister financií František Hajnovic roky 2009 až 2010. Do systému menových kurzov ERM II, v ktorom musí byt krajina minimálne dva roky pred vstupom do EMÚ, by podla neho malo SR vstúpit v roku 2006. Informoval o tom na konferencii o obchode a marketingu INTRACO 2003.

Podla Hajnovica by bolo teoreticky možné vstúpit do ERM II už v roku 2005, plnenie maastrichstkých kritérií však ocakáva až od roku 2007. „Hlavným problémom bude pritom udržanie hlavných makroekonomických kritérií na požadovanej úrovni,“ poznamenal. To si bude vyžadovat tlak na verejné financie, najmä na strane výdavkov. V rámci inflácie budú podla neho pokracovat nákladové tlaky cenových deregulácií a danovej reformy, co bude mat dopad aj na spotrebný dopyt. Cenové deregulácie by pritom podla neho mali rocne prispiet k rastu celkovej cenovej hladiny 5 až 10 percentami, približovanie sa legislatíve Európskej únie 6 až 10 percentami a 1 až 2 % by mali priniest trhové nápravy cenových relácií.

Hajnovic sa vo svojom príspevku dotkol aj majetkovej a príjmovej diferenciácie, ktorá zacala rást od roku 1990. Predpokladá pritom, že prehlbovanie týchto rozdielov sa neskoncilo a rozdiely v spolocnosti prehlbi dôchodková a danová reforma.

Za výhody vstupu do eurozóny NBS považuje odstránenie viacerých neistôt, najmä kurzového rizika, zníženie transakcných nákladov a zvýšenie cenovej transparentnosti trhu. Krajina bude chránená voci pôsobeniu externých šokov a jej ekonomika bude užšie previazaná s eurozónou, co bude ma pozitívny efekt na imidž krajiny a prílev priamych zahranicných investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS