ČLÁNOK
Reálny vstup OTP do IRB je závislý od schválenia záruk
9. novembra 2001

V prípade, že nedôjde k úprave zákona o štátnom rozpočte na tento rok, nebude môcť vláda poskytnúť štátnu záruku za úvery poskytnuté Investičnou a rozvojovou bankou, a. s. (IRB) Slovenským elektrárňam, a.s. (SE) v plnom rozsahu. Tento akt je podmienkou reálnej kúpy IRB zo strany maďarskej OTP Bank, ktorej privatizačnú ponuku na kúpu majority v IRB schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní.

Objem týchto úverov v portfóliu IRB ku koncu septembra minulého roka predstavoval viac ako 12 mld. Sk, po odsune ich časti na Všeobecnú úverovú banku, a.s., by sa mal znížiť na 10,5 mld. Sk. „V prípade prevzatia štátnej záruky za uvedené úvery SE ešte v roku 2001 nebude doterajší limit štátnych záruk postačovať na vydanie štátnej záruky v uvedenom rozsahu. Riešením je preto zvýšenie limitu štátnych záruk stanoveného zákonom o štátnom rozpočte na rok 2001 zo súčasných 20 % na 24 % rozpočtovaných príjmov,“ uviedol pre SITA hovorca ministerky financií Peter Papanek.

Ak nedôjde k úprave zákona o štátnom rozpočte, môže vláda podľa neho v tomto roku poskytnúť OTP záruku maximálne 5,6 mld. Sk. „Zostávajúcu časť požiadavky bude potrebné riešiť v rámci limitu štátnych záruk v roku 2002,“ povedal Papanek.

To by však mohlo znamenať oddialenie reálneho vstupu OTP do IRB, keďže prevzatie vládnych záruk za spomínané úvery je jednou z hlavných podmienok kúpy banky zo strany maďarského investora. Podľa stredajšieho vyjadrenia ministerky pre privatizáciu Márie Machovej by proces schvaľovania záruk vo vláde nemal byť problémom, keďže ministri vyjadrili jednoznačný súhlas s ponukou OTP, a tým vlastne súhlasili so všetkými podmienkami kúpy IRB zo strany OTP. Závisieť teda bude od rozhodnutia Národnej rady SR, keďže poskytnutie nových záruk nad limit stanovený zákonom o štátnom rozpočte na tento rok podlieha aj schváleniu v zákonodarnom zbore.

Čerpaním limitu štátnych záruk do maximálnej výšky, ktorú umožňuje tohtoročný zákon o štátnom rozpočte, môže byť podľa P. Papanka prekročený už prezentovaný limit štátnych záruk pre účely Staff Monitered Programm Medzinárodného menového fondu v hodnote 30,15 mld. Sk o 5,61 mld. Sk. Dôvodom je práve neplánované dodatočné prevzatie štátnych záruk za úvery SE, ktoré v minulosti poskytla IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS