ČLÁNOK
Reálne úrokové sadzby z ročných vkladov stále záporné
8. októbra 2000

Reálna úroková miera z ročných vkladov v bankách v júni, vyjadrená rozdielom medziročnej inflácie a výšky sadzieb termínovaných vkladov, dosiahla podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) zápornú hodnotu vo výške – 5 %. Mierny pokles oproti máju 2000, kedy predstavovala – 5,47 %, bol zapríčinený hlavne poklesom ročnej miery inflácie v júni na 15,4 % a poklesom priemernej úrokovej miery z ročných vkladov na 10,4 %.

„Do konca roka 2000 sa už nepredpokladajú dramatické zmeny v reálnych úrokových sadzbách,“ tvrdí analytik ČSOB Ľudovít Ódor. K miernemu zníženiu však môže dôjsť v dôsledku ďalšieho poklesu nominálnych úrokových sadzieb, ktoré sú v niektorých prípadoch ešte stále nad trhovými sadzbami. Podobný názor má aj analytik spoločnosti Slávia Capital Pavol Ondriska, podľa ktorého úroveň inflácie ako aj úrokových mier z bankových vkladov by do konca roka nemala zaznamenať výraznejšie zmeny. Úrokové sadzby z termínových vkladov s viazanosťou vyše 9 mesiacov až 1 rok by mohli v nadchádzajúcich mesiacoch mierne poklesnúť, zatiaľ čo sadzby na vklady s kratšou viazanosťou by mali zostať pravdepodobne nezmenené. Situácia by mala byť samozrejme odlišná podľa typu banky. Keďže miera inflácie by mala byť mierne pod 9 percentami ku koncu roka, reálne úrokové miery by mali zostať stále negatívne.

„Vyššia konkurencia a ozdravenie bankového sektora pravdepodobne ‚donúti‘ banky postupne znižovať svoje sadzby na vkladoch pod úroveň trhu aj v roku 2001,“ hovorí ďalej Ľ. Ódor. S poklesom inflácie možno očakávať aj ďalšie zníženie oficiálnych sadzieb udávaných NBS.

Priemerná úroková miera z korunových vkladov v júni 2000 mierne poklesla o 0,16 bodu na 7,36 %, čo bolo v rozhodujúcej miere ovplyvnené znížením priemernej úrokovej miery z termínovaných vkladov o 0,24 bodu na 8,59 %. Najvýraznejšie sa znížila priemerná úroková miera z krátkodobých vkladov o 0,34 bodu na 8,88 %, pričom podiel týchto vkladov na vkladoch spolu predstavoval 58,06 %. Priemerné úrokové miery zo strednodobých a dlhodobých vkladov nezaznamenali v júni výraznejšie zmeny. Mierny pokles evidovala aj priemerná úroková miera z netermínovaných vkladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 3. 2021

USD 1,203 0,002
CZK 26,142 0,055
GBP 0,864 0,001
HUF 363,700 0,840
CAD 1,523 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS