ČLÁNOK
Reálne mzdy by mali podľa analytikov mierne rásť
8. februára 2001

Aj napriek nepriaznivému vývoju reálnych miezd v hospodárstve SR v uplynulom roku sa analytici domnievajú, že v tomto roku by mali reálne mzdy v slovenskej ekonomike rásť. Tento nárast by však mal byť podľa nich len mierny, aj napriek vyššiemu rastu produktivity práce a nižšej očakávanej inflácii. Výraznejší rast však analytici očakávajú pri vysoko odbornej, kvalifikovanej práci, teda na pracovných miestach so špecifickými nárokmi na kvalifikáciu a znalosti. Opačný vývoj by mal podľa analytikov nastať pri pracovných miestach s nižšími požiadavkami, pretože uchádzačov o takéto pracovné miesta je dostatok a zamestnávatelia preto nie sú nútení príliš zvyšovať mzdy.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Martina Barta je možné v tomto roku očakávať mierny medziročný rast reálnych miezd v rozmedzí od 1 do 2 %, čo súvisí aj s nižšou očakávanou mierou inflácie. V uplynulom roku podľa informácií Štatistického úradu reálne vzrástli len mzdy pracovníkov pošty a telekomunikácií, v ostatných odvetviach nedosiahli úroveň roku 1999.

Podľa Pavla Ondrisku zo Slávie Capital boli minuloročné výsledky zamestnanosti v súlade s trendom, ktorý pretrvával počas celého uplynulého roka a ktorý sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne nezmení. Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR sa totiž v minulom roku v priemere medziročne zvýšila zamestnanosť len vo vybraných trhových službách a v doprave. Výrazný pokles však zaznamenal počet zamestnancov pracujúcich v stavebníctve, vo veľkoobchode, v maloobchode a v pošte a telekomunikáciách. „Potrebné štrukturálne zmeny by sa mali v tomto roku prehĺbiť a tak pokles zamestnanosti najmä v priemysle ako celku, ale predovšetkým vo veľkoobchode a stavebníctve bude pokračovať,“ povedal P. Ondriska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS