ČLÁNOK
Reálna úroková miera bola v marci záporných 2,8 %
3. júna 2003

Reálna úroková miera z ročných vkladov dosiahla v marci zápornú hodnotu 2,8 %,

čo predstavovalo medzimesačný pokles o 0,5 percentuálneho bodu. Dôvodom bol nárast medziročnej inflácie o 0,4 percentuálneho bodu a zníženie priemernej úrokovej miery z ročných vkladov o 0,1 percentuálneho bodu.

Pri porovnaní priemernej úrokovej miery z ročných vkladov v marci 2002 s medziročnou infláciou v marci 2003 bola reálna úroková miera ročných vkladov záporná 2,0 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Priemerná úroková miera z vkladov v marci klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 3,3 %, pričom priemerná úroková miera z netermínovaných vkladov sa nezmenila a zostala na 1,6 %, Priemerná úroková miera z termínovaných a úsporných vkladov poklesla zhodne o 0,1 percentuálneho bodu na 4,6 %, resp. 2,9 %.

Zníženie priemernej úrokovej miery z krátkodobých vkladov predstavovalo 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 % a zo strednodobých vkladov 0,1 percentuálneho bodu na 3,4 %. Priemerná úroková miera z dlhodobých vkladov bola aj v marci stabilná 3,0 %. Vyplýva to z charakteru týchto vkladov, keď takmer celý objem 99,9 % dlhodobých úsporných vkladov bol alokovaný v stavebných sporiteľniach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS