ČLÁNOK
Reálna ročná úroková miera dosiahla v júni 3,4 %
27. augusta 2002

Reálna úroková miera z ročných vkladov vzrástla v júni o 0,6 percentuálneho bodu a dosiahla 3,4 %. Dôvodom bol predovšetkým pokles medziročnej inflácie o 0,6 percentuálneho bodu pri nezmenenej priemernej úrokovej miere z ročných vkladov. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

V júni zaznamenala priemerná úroková miera z vkladov nárast o 0,2 percentuálneho bodu na 4,9 %. Priemerná úroková miera z netermínovaných vkladov sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 2,3 % a z termínovaných o 0,1 percentuálneho bodu na 5,9 %.

Reakcia obchodných bánk v oblasti úrokových sadzieb z vkladov na aprílové zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb NBS o 0,5 percentuálneho bodu bola výrazne miernejšia ako pri úveroch. Ich nárast v porovnaní s aprílom predstavuje pri vkladoch spolu a pri termínovaných vkladoch zhodne 0,1 percentuálneho bodu, pričom netermínované vklady nezaznamenali žiadnu zmenu. Priemerné úrokové sadzby z krátkodobých vkladov vzrástli medzimesačne o 0,2 percentuálneho bodu na 6,2 %, oproti aprílu sa zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu. Strednodobé vklady zaznamenali pokles priemernej úrokovej miery v porovnaní s májom i aprílom zhodne o 0,1 percentuálneho bodu na 6,7 %. Priemerné úrokové sadzby z dlhodobých vkladov sa už tri mesiace nezmenili a boli na úrovni 3,12 %.

Zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb NBS sa v júni prejavilo v náraste primárnych úrokových sadzieb z čerpaných úverov, pričom ešte v máji ešte došlo k ich miernemu poklesu. Zmena sa prejavila predovšetkým v kratších splatnostiach. Júnový nárast priemernej úrokovej miery z čerpaných úverov o 0,7 percentuálneho

bodu na 9,6 % tak po májovom poklese korigoval jej vývoj v súlade so zmenou kľúčových úrokových sadzieb NBS. Najvýraznejší nárast zaznamenali priemerné úrokové sadzby z krátkodobých čerpaných úverov o 0,8 percentuálneho bodu na 9,6 %, kým ich podiel na čerpaných úveroch spolu tvoril 88,5 %. Ich úroveň sa tak vrátila späť do blízkosti jednodňovej refinančnej sadzby NBS. V porovnaní s aprílom sa cena krátkodobých čerpaných úverov zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu. Priemerná úroková miera zo strednodobých čerpaných úverov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,2 percentuálneho bodu na 9,5 %. Cena dlhodobých úverov sa medzimesačne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 9,3 %.

Priemerná úroková miera zo stavu úverov vzrástla medzimesačne o 0,1 percentuálneho bodu na 9,5 %. V časovej štruktúre nastal nárast priemernej úrokovej miery z krátkodobých úverov o 0,2 percentuálneho bodu na 10,1 %. Cena strednodobých úverov zostala bez zmeny na 9,8 % a priemerná úroková miera z dlhodobých úverov sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 8,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS