ČLÁNOK
Reálna mzda v decembri v priemysle vzrástla o 4,6 %
13. februára 2002

Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien vzrástla medziročne v decembri reálna mzda v priemysle o 4,6 % a vo veľkoobchode o 3,3 %. Mierny pokles zaznamenala reálna mzda v maloobchode, hoteloch a reštauráciách, a to o 0,1 %. Najvýraznejšie reálna mzda medziročne klesla v pošte a telekomunikáciách, keď sa znížila o 13,7 % (v telekomunikáciách pokles predstavoval 16 %, v pošte mzda vzrástla o 3,2 %). V oblasti nehnuteľností, prenajímania a v ostatných verejných služieb reálne mzdy poklesli o 5,2 %, v stavebníctve o 4,6 % a v doprave o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Reálna priemerná mesačná mzda za dvanásť mesiacov minulého roka prevýšila úroveň roku 2000 v pošte a telekomunikáciách o 5,4 % (v pošte o 0,6 % a telekomunikáciách o 11 %), vo veľkoobchode o 3,8 % a v priemysle o 2,1 %. Nižšia ako pred rokom bola v odvetviach maloobchod, hotely a reštaurácie o 4,4 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 3,4 %, stavebníctvo o 2,3 % a doprava o 1,6 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri medziročne najviac vzrástla v priemysle o 11,4 % a vo veľkoobchode o 10 %. Nárast zaznamenali aj nominálne mzdy v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 6,4 %, a v doprave o 5,9 %. Najnižší prírastok bol v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 1 % a v stavebníctve o 1,6 %. Pokles nominálnych miezd nastal medziročne v pošte a telekomunikáciách o 8,1 %, keď v samotnom telekome priemerné nominálne mzdy medziročne klesli o 10,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda za dvanásť mesiacov v pošte a telekomunikáciách dosiahla 15 894 Sk. V priemysle bola na úrovni 13 305 Sk, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 12 941 Sk, v doprave 12 621 Sk, vo veľkoobchode 11 522 Sk a v stavebníctve 11 047 Sk. Najnižšia mzda bola v maloobchode, hoteloch a reštauráciách 8 871 Sk.

Najvyšší medziročný prírastok priemernej nominálnej mesačnej mzdy oproti rovnakému obdobiu predošlého roku bol v pošte a telekomunikáciách o 13,1 %, pričom v samotných telekomunikáciách bol vo výške 19,1 %, vo veľkoobchode dosiahol 11,4 %. V priemysle sa zvýšila o 9,6 %, doprave o 5,6 %, v stavebníctve o 4,8 %, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 3,7 %. Najpomalšie rástla mzda v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 2,6 %.

V decembri pokračoval medziročný rast počtu zamestnancov v odvetví doprava o 4,7 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,4 % a priemysel o 0,3 %. Pokles zamestnanosti pokračoval v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 15 %, v pošte a telekomunikáciách o 3,1 %. V stavebníctve počet zamestnancov klesol o 2 %.

V priemere za dvanásť mesiacov zamestnával priemysel 554,6 tis. osôb, maloobchod, hotely a reštaurácie 208,3 tis. osôb, veľkoobchod 150,1 tis. osôb, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby 123,7 tis. osôb. V stavebníctve bolo zamestnaných 122,9 tis. osôb, doprave 100,4 tis. osôb, pošte a telekomunikáciách 34 tis. osôb.

V porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka sa zvýšila zamestnanosť v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,1 %, v priemysle a doprave zhodne o 1 % a vo veľkoobchode o 0,9 %. Najvyšší pokles počtu zamestnancov bol v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 13,2 %. V pošte a telekomunikáciách sa zamestnanosť znížila o 3,1 %, z toho v telekomunikáciách o 7,4 %, stavebníctve počet zamestnancov klesol o 2,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS