ČLÁNOK
Reálna mzda medziročne najviac rástla v telekomunikáciách
10. augusta 2001

Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien vzrástla medziročne v júni reálna mzda v pošte a telekomunikáciách o 11,8%, pričom v telekomunikáciách vzrástla o 20,1% a v pošte o 2%, vo veľkoobchode o 1,8 % a v priemysle o 1,4 %. Znížila sa v doprave o 2,2 %, stavebníctve o 3,1%, maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 5,8 %. Pokles zaznamenali aj reálne mzdy v oblasti nehnuteľností, prenajímania a v ostatných verejných službách o 5,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Reálna priemerná mesačná mzda za šesť mesiacov prevýšila minuloročnú úroveň v pošte a telekomunikáciách o 7,3 % (v pošte o 1,2 % a telekomunikáciách o 12,7 %), vo veľkoobchode o 4,1% a v priemysle o 2 %. Nižšia ako pred rokom bola v odvetviach stavebníctvo o 1,7 %, doprava o 2,1 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 3,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 5,7 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v júni medziročne najviac vzrástla v pošte a telekomunikáciách o 20,7%, pričom v pošte vzrástla o 10,2% a v telekomunikáciách o 29,7 %. Takisto vzrástla vo veľkoobchode o 9,9%, v priemysle o 9,5 %. V doprave sa zvýšila o 5,6 %, stavebníctve o 4,6 %, maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 1,7 %. V nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách vzrástla o 1,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda za šesť mesiacov vzrástla vo všetkých vybraných odvetviach. Najvyššia mzda bola v pošte a telekomunikáciách 15 001 Sk. V priemysle dosiahla 12 681 Sk, doprave 12 234 Sk, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 12 142 Sk, vo veľkoobchode 11 200 Sk a v stavebníctve 10 473 Sk. Najnižšia mzda bola v maloobchode, hoteloch a reštauráciách 8 649 Sk.

Najvyšší relatívny prírastok priemernej nominálnej mesačnej mzdy oproti rovnakému obdobiu minulého roku bol v pošte a telekomunikáciách 15,4 %, pričom v samotných telekomunikáciách bol vo výške 21,1 %, vo veľkoobchode dosiahol 11,9 %. V priemysle sa zvýšila o 9,7 %, stavebníctve o 5,7 %, doprave o 5,2 %, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 3,3 %. Najpomalšie rástla mzda v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 1,4 %.

V júni pokračoval medziročný rast počtu zamestnancov v priemysle o 1 %, v odvetví nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,7 %. Vo veľkoobchode zamestnanosť vzrástla o 0,8%, nárast zaznamenali aj v doprave o 1,4 %. Tendencia poklesu zamestnanosti pretrvávala v stavebníctve, kde sa znížila o 3,2 %, maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 15,4 % a v pošte a telekomunikáciách o 3,4 %.

V priemere za šesť mesiacov zamestnával priemysel 553,7 tis. osôb, maloobchod, hotely a reštaurácie 207,2 tis. osôb, veľkoobchod 150,5 tis. osôb, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby 123,6 tis. osôb. V stavebníctve bolo zamestnaných 120,5 tis. osôb, doprave 100,3 tis. osôb, pošte a telekomunikáciách 34,1 tis. osôb, z toho v pošte 19 tis. a telekomunikáciách 15,1 tis. pracovníkov.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšila zamestnanosť v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,4 %, veľkoobchod o 1,3 % a priemysel o 1,1 %. Najvyšší pokles počtu zamestnancov bol v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 12 %. V pošte a telekomunikáciách sa znížila o 2,9 %, z toho v telekomunikáciách o 5,6 %, stavebníctve o 2,6 % a doprave o 0,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS