ČLÁNOK
Reakcia koruny na dianie v USA len mierna
13. novembra 2001

Po otvorení na 43,92 Sk za euro na krátko oslabila až cez 43,00 Sk za euro, do konca dňa sa však dostala späť a končila na 42,96 Sk za euro. Miernejšia reakcia koruny vyplýva z preradenia SKK do investičného pásma ratingu ako aj zvýšení úrokového diferenciálu v porovnaní s hlavnými svetovými menami (SKK 7,5% p.a., USD 2% p.a. a EUR 3,5% p.a.). K tomu ešte región strednej Európy, podľa všetkého, vyviazne zo svetovej recesie najmenej poškodené vzhľadom k rastu ekonomík tohto regiónu a rastu spotrebiteľského dopytu.

Predpokladáme, že potenciál koruny posilňovať sa zužuje, vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec roka, kedy sa na kurzoch emerging trhov prejavuje sezónny vývoj. Investori, zatvárajúc svoje účtovné knihy, odchádzajú zo svojich pozícií z týchto regiónov, čo sa prejavuje oslabovaním mien emerging trhov. Naviac, s koncom roka sa, už tradične, značne prehĺbi deficit zahraničného obchodu, ktorý síce je financovaný zahraničnými investíciami už v základnej bilancii, krátkodobé časová nesúrodosť tokov však môže pôsobiť na oslabovanie koruny.

Banky pôsobiace na slovenskom trhu vstúpili do pondelkového obchodovania s vyrovnaným stavom likvidity. Ku koncu dňa však vykázali nadstav likvidity 101,52 %, keď na účtoch povinných minimálnych rezerv (PMR) deponovali 31,5 mld. Sk. „Na stopercentné plnenie (PMR) ku koncu novembra im pritom stačilo držať 30,9 mld. Sk,“ povedal díler Tatra banky Miloslav Paracka. Banky sa tak ocitli v dennom nadstave likvidity 600 mil. Sk. Jednodňové zdroje sa v pondelok kótovali na 7,3 / 7,4 % p.a., týždňové až ročné na 7,6 / 7,7 % p.a.

V utorok bude na medzibankovom trhu dominovať aukcia štátnych pokladničných poukážok v réžii Ministerstva financií. Rezort bude ako obvykle chcieť získať 2,5 mld. Sk týchto cenných papierov s 9-mesačnou valutou. „V prípade, že štát akceptuje aj výnos 7,8 % p.a. ako doteraz, je reálne, že sa mu podarí získať celý plánovaný objem,“ povedal Paracka.

V utorok Národná banka Slovenska zrealizuje aj svoj pravidelný dvojtýždňový sterilizačný repotender, ktorým by mala nahradiť maturujúci repotender v objeme 19 mld. Sk. Podľa Paracku však pravdepodobne centrálna banka tentokrát sterilizuje len 17 mld. Sk. Ceny na trhu by sa podľa neho v utorok nemali zmeniť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS