ČLÁNOK
Ratingový výhľad slovenských bánk ostáva podľa Moody’s stabilný
17. novembra 2007

Ratingový výhľad slovenských bánk ostáva podľa Moody’s stabilnýMedzinárodná ratingová agentúra Moody’s vo svojej najnovšej správe Výhľadu bankového systému na Slovensku uvádza, že stabilný ratingový výhľad odzrkadľuje zameranie bánk na domáce retailové aktivity, ako aj oblasť malého a stredného podnikania


 


Ratingový výhľad slovenského bankového sektora ostáva stabilný, pričom odzrkadľuje zameranie bánk na domáce retailové aktivity, ako aj na oblasť malého a stredného podnikania. Vyplýva to z novej správy Výhľadu bankového systému na Slovensku, ktorú vypracovala medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service. V správe sa taktiež uvádza, že rating záväzkov bánk v domácej mene podporuje ich vlastníctvo zahraničnými subjektmi, ako aj predpoklady agentúry, že slovenské orgány by banky v prípade potreby podporili.


„Slovenské banky sa zameriavajú na domáce aktivity, predovšetkým retailové bankovníctvo a segment malého a stredného podnikania, keďže tie ponúkajú dobré rastové vyhliadky a väčšie marže než korporátne bankovníctvo. Hoci toto by malo zlepšiť celkovú ziskovosť bánk, ako aj zvýšiť ich diverzifikáciu príjmov, vyúsťuje to do silnejšej konkurencie,“ uviedol Gabriel Kadasi, analytik z agentúry Moody’s, ktorý je autorom správy.


Hoci existuje náznak, že banky upúšťajú od striktných úverových pravidiel pri poskytovaní pôžičiek malým a stredne veľkým podnikateľom, čo je tradične riskantnejší segment kvôli nedostatku transparentnosti, agentúra verí, že celkový rizikový profil slovenských bánk sa zlepšuje, a to predovšetkým v oblasti vedenia úverového rizika. Práve úverové riziko ostáva v bankovom systéme najväčšou hrozbou.


„Slovenský bankový sektor ťaží z prebytku likvidity, a to vďaka veľkého objemu vkladov a značnému portfóliu cenných papierov, ktoré sa skladá predovšetkým z vládnych dlhopisov,“ povedal Kadasi, ktorý dodal, že vklady zákazníkov predstavujú v priemere okolo 60 % celkových pasív slovenského bankového sektora. Pri najväčších bankách tvoria vklady obyvateľstva až 80 % ich celkových pasív.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS