ČLÁNOK
Ratingové agentúry sa obávajú politického vývoja v SR
16. októbra 2000

Udalosti na politickej scéne brzdia ratingové agentúry v rozhodovaní o zmene hodnotenia Slovenska. Pozitívne hodnotia makroekonomickú stabilizáciu a štruktúru reforiem, osobitne reštrukturalizáciu finančného sektora. Povedala to ministerka financií Brigita Schmögnerová. Rozhodnutia o zmene ratingu ministerka očakáva koncom roka, prípadne v prvých mesiacoch nasledujúceho roka. Podľa nej je totiž pravdepodobné, že agentúry s rozhodnutím počkajú až do výsledkov referenda za predčasné voľby, ako aj na schválenie zákona o štátnom rozpočte a jeho konkrétnu podobu.

Návšteva agentúry Standard & Poor´s na Ministerstve financií sa uskutočnila 5. októbra, 13. októbra sa uskutočnili podobné rozhovory s predstaviteľmi Moody´s Investors Service. Ako povedala šéfka rezortu financií, rozhovory boli zamerané na štandardné otázky, ktoré zahŕňali napríklad politické a sociálne riziká, štruktúru hospodárstva a sociálny systém, ako aj otázky fiškálnej, menovej a kurzovej politiky, cenovej stability a verejného dlhu. Zaujímala ich tiež vonkajšia pozícia štátu, zahraničný dlh, celkový stav vo finančnom systéme, rovnako ako aj krátkodobé predpoklady hospodárskeho rastu. Ako dodala, každá zmena ratingového hodnotenia znamená pre Slovensko i podnikateľov i zmenu nákladov v súvislosti s posunmi vo výške úrokových mier.

Prvé hodnotenie SR priniesla v roku 1994 agentúra Standard & Poor´s, keď Slovensko ocenila známkou BB- so stabilným výhľadom. V apríli roku 1995 ho zmenila na BB+ rovnako so stabilným výhľadom, o mesiac na to pripojila svoje hodnotenie aj agentúra Moody´s Investor s ratingovým stupňom Baa3. V apríli 1996 posunula Standard & Poor´s svoje hodnotenie do investičného stupňa BBB so stabilným vývojom a agentúra Fitch IBCA známkou BBB-. Významnejšie zmeny v hodnotení republiky priniesol až rok 1998, keď sa hodnotenie SR presunulo z investičného stupňa opäť do špekulatívneho. Dôvodom bol vysoký nárast fiškálneho deficitu, externého dlhu, nárast deficitu bežného účtu platobnej bilancie ako aj zraniteľnosť finančného sektora. V roku 1999 potvrdili agentúry Standard & Poor´s a Moody´s stabilný výhľad. V súčasnosti má Slovensko od agentúry Moody´s hodnotenie devízových záväzkov na úrovni Ba1, od Standard & Poor´s BB+ a od Fitch IBCA hodnotenie BB+.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS