ČLÁNOK
Ratingová agentúra Moody´s zvýšila rating Ruska
13. novembra 2000

Moody´s Investors Service zvýšila hodnotenie ruských dlhopisov denominovaných v zahraničnej mene na B2 z úrovne B3 a hodnotenie bankových depozitov v zahraničných menách na B3 z hodnoty Caa1. Súčasné eurobondy Ruskej federácie v obehu s ratingom B3 majú naďalej vyhliadky potenciálneho rastu. Vývoj v oblasti ich hodnotenia ovplyvní výsledok rokovaní medzi Ruskou federáciou a Parížskym klubom o tom, či ruské dlhopisy znejúce na zahraničnú menu budú reštrukturalizované paralelne s potenciálnou reštrukturalizáciou ruského dlhu voči viacerým hlavným členom Parížskeho klubu.

Akékoľvek bondy denominované v zahraničnej mene vydané Ruskou federáciou v budúcnosti, ktoré nebudú mať spojitosť s Parížskym klubom, budú hodnotené na úrovni B2. Nereštrukturalizované pôžičkové dlhopisy Ruskej federácie (OFZ) vydané po 1. marci 1999, budú ohodnotené na úrovni B3. Na základe výsledkov zmien hodnotenia bankových depozitov boli ratingy vkladov v zahraničnej mene bánk Gazprombank a Vneshtorgbank zvýšené na B3 z úrovne Caa1.

Ruská ekonomika zaznamenala za posledných 18 mesiacov výrazný rast, vrátane značných zlepšení v oblasti bežného účtu, fiškálnej pozície a úrovne devízových rezerv. Napriek výraznému rastu cien ropy a znehodnoteniu ruskej meny pomohol oživeniu ruskej ekonomiky rast domácich investícií a domáceho dopytu. Neenergetické výrobné sektory vzrástli rýchlejšie ako energetický výrobný sektor. V dôsledku celkového oživenia ekonomiky si Rusko zlepšilo schopnosť splácať zahraničné i domáce záväzky.

Nový ruský prezident a jeho vláda priniesli relatívne politickú stabilitu. Štrukturálne reformy začali v oblasti daňovníctva. Podľa Moody´s je však v Ruskej federácii potrebné vykonať množstvo ďalších reforiem. V strednodobom horizonte sa Moody´s zameria na hodnotenie niekoľkých kľúčových veličín, ako je reštrukturalizácia bankového systému, faktory vplývajúce na výmenné kurzy, mieru inflácie a úroveň fixného kapitálu v súkromnom sektore.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS