ČLÁNOK
Rating pri výpočte kapitálovej vybavenosti bánk
9. augusta 2001

Hodnotenie úverového rizika (rating) je známe z hľadiska štátu, menej sú známe lokálne hodnotenia. O ich význame Finančné noviny hovoria s riaditeľom partnerskou firmou svetovej ratingovej agentúry Moody´s, spoločnosti CRA Rating Petrom Vinšom:

Aký má význam rating pre hospodárenie jednotlivých objednávateľov?
– Výhody ratingu sa dajú porovnávať s auditom, ktorý má jednostranné použitie. Dajú sa rozdeliť do štyroch skupín. Prvá historicky súvisí s hodnotením úverového rizika pri vydávaní dlhopisov, zmeniek a poskytovaním úverov. Rating má veľký vplyv na cenu požičiavaných prostriedkov, ich splatnosti, či nevyhnutnosti poskytovania záruk. Využíva sa pri presvedčovaní banky o bonite subjektu.

Druhá sa využíva pri vyhľadávaní strategických investorov. Máme skúsenosti, že rating pomohol pri predaji podniku. Rating slúžil ako doplnok k informačnému memorandu. Musí to byť za takých podmienok, aby sa náklady na rating vrátili. Tretia je prezentácia a je najdôležitejšou stránkou využitia ratingu. V prvej etape si rating objednávajú subjekty, ktoré si môžu povedať, že sú dobré a preto si ho vlastne môžu dovoliť. Rating skutočne ukazuje, ktoré subjekty sú objektívne dobré. Poslednou výhodou je to, že rating poskytuje expertný pohľad na dianie v subjekte, ktorý je hodnotený. Je to poradenská činnosť, keď sa agentúra snaží nájsť body, ktoré sú pre subjekt kritické.

Čo môže priniesť samospráve?
– Pri vydávaní dlhopisov je udeľovanie ratingu štandardné. V prvom rade rating môže priniesť mestu, alebo obci pohľad na to či je obec dobrá. Okrem toho, že obce chcú získať úver, alebo vydať dlhopisy, sú príjemcami dotácií. Preto by mohol rating pomôcť orgánom ústrednej štátnej správy, aby sa orientovali medzi obcami. V ratingu môžu nájsť všetky informácie o meste a jeho bonite.

Rating je nezávislý a súčasne si zaň klient platí, nevidíte tu konflikt záujmov?
– Klient môže ovplyvniť termín spracovania ratingu, či to bude v auguste, alebo septembri. Môže ovplyvniť to, či sa rating bude prezentovať verejne, alebo nie. Klienti sa môžu snažiť predložiť niektoré tendenčné údaje, ale pri ich analýze to pracovníci ratingovej agentúry väčšinou odhalia. Rating sám o sebe musí byť nezávislý. Rating je vecou dôvery. Keby ste niekedy zverejnili skreslený rating, tak raz vám to môžu prepáčiť, ale pokiaľ sa to opakuje prídete o biznis. Niektorí klienti si zaplatia rating a nie sú s ním spokojní, teda s prideleným stupňom. Pokiaľ majú prístup k úverovým zdrojom, snažia sa odstraňovať nedostatky tak, aby hodnotenie mohlo byť v budúcnosti lepšie. Z dlhodobého hľadiska sa ukázalo, že hoci v minulosti nám klienti ukazovali prstom na čelo, tak neskôr väčšinou odporúčaní rešpektovali.

Ako sa pozeráte na potenciál trhu objednávateľov ratingu?
– Čo sa týka trhu strednej a východnej Európy, tak v tomto regióne sa presadzujú Bazilejské kritériá pre výpočet kapitálovej primeranosti bánk. V súčasnosti sa v Európskej únii diskutuje o tom, že by rating mal v budúcnosti využívať pri vypočítavaní kapitálovej primeranosti bánk, bez ohľadu na to či ide o interný rating, alebo externý. V Európe trh ratingu rastie najrýchlejšie. Očakávame, že vstupom do Európskej únie bude v tomto regióne trh rásť ešte rýchlejšie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS