ČLÁNOK
Rating odráža silnú pozíciu EuroTelu na domácom trhu
2. mája 2001

Ratingová agentúra Standard & Poor’s zvýšila rating spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. pre dlhodobý korporatívny dlh spoločnosti na úroveň „B+“ z predchádzajúcej úrovne „B“. Súčasne agentúra zvýšila rating spoločnosti Slovak Wireless Finance Co. B.V pre nadradené nezabezpečené dlhy na „B+“ už úrovne „B“. Vyhliadky všetkých ratingov sú pozitívne.

Ratingy EuroTelu odzrkadľujú pomerne silnú pozíciu firmy na nezrelom rastúcom slovenskom trhu mobilnej komunikácie, správnu realizáciu podnikateľského plánu a zlepšenie konkurenčnej pozície. Kapitálová štruktúra EuroTelu je však podľa agentúry naďalej slabá, pričom pomer hrubého dlhu ku kapitálu predstavoval k 31. decembru minulého roku 97 %, hoci plánovaná konverzia existujúceho podriadeného akcionárskeho dlhu v objeme 65 mil. USD by mala pomôcť znížiť tento podiel do apríla tohto roku na 69 %. Takmer celé úverové portfólio EuroTelu v súčasnosti tvoria eurobondy v objeme 175 mil. EUR emitované v minulom roku, pričom spoločnosť uvažuje o spätnej kúpe časti emisie v objeme 20-30 mil. EUR, čo je dôsledok rekordne úspešného finančného roku 2000.

Ako agentúra uviedla, relatívne nízka penetrácia mobilných telefónov v SR na úrovni 21 % naznačuje sľubné príležitosti pre ďalší rast. S&P očakáva, že EuroTel vykáže v nasledujúcich rokoch dvojciferný percentuálny nárast počtu klientov. V roku 2000 vzrástol počet klientov o 85 %. Vďaka prísnej kontrole nákladov a úsporám z rozsahu sa firme podarilo zvýšiť v minulom roku ziskovú maržu na 35 % z 25 % z roku 1999. Segment prepaidových zákazníkov sa momentálne podieľa približne 59 % na celkovom počte klientov spoločnosti EuroTel. V roku 2003 očakáva agentúra zvýšenie konkurenčných tlakov na slovenskom trhu po očakávanom udelení licencie pre tretieho mobilného operátora. Podľa S&P do príchodu nových operátorov budú konkurenčné tlaky závisieť skôr od kvality služieb ako od cien. Po vstupe nových subjektov spôsobí obnovená cenová konkurencia obmedzenie rastu marží a ziskov.

Veľkým rizikom pre EuroTel je citlivosť voči devízovým kurzom, pretože celý dlh, úrokové záväzky a takmer všetky kapitálové výdavky sú denominované v eurách alebo amerických dolároch. S&P očakáva, že EuroTel dosiahne pozitívny stav voľného cash-flow od roku 2002. Ratingový výhľad EuroTelu je pozitívny, pretože sa očakáva, že firma bude zo strednodobého hľadiska vykazovať pokračujúci silný rast počtu klientov, čo povedie k zlepšeniu finančného profilu a k výrazným mieram pokrytia. Spoločnosť však čelí značným problémom s udržiavaním si svojich klientov a prírastkov podielu na trhu vzhľadom na čoraz konkurenčnejšie prostredie.

EuroTel je jeden z dvoch mobilných operátorov na Slovensku. Vlastníkom 51-percentného podielu na základnom imaní EuroTelu je dcérska spoločnosť nemeckej Deutsche Telekom Slovenské telekomunikácie, zvyšnú časť akcií vlastní Atlantic West B.V., ktorý je spoločným podnikom dcérskych spoločností Verizon Communications. EuroTel mal k 31. marcu celkovo 560 532 aktívnych zákazníkov, čo znamená medziročný nárast takmer o 82 %. Tržby EuroTelu vzrástli v minulom roku o 22,9 % na 6 mld. Sk. Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi sa zvýšil až o 76,2 % na 2,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS