ČLÁNOK
Rastový katalyzátor
16. septembra 2014

Rastový katalyzátor (Growth catalyst) je neštátny program návratnej investičnej podpory zameraný na malé podnikateľské subjekty s cieľom maximalizovať ich rast za pomoci optimálne navrhnutej schémy financovania.

Partnermi programu sú Profini n.o. a Pro Partners holding a.s.,  ktorí vypracovali metodiku výberu firiem klasifikovateľných do programu Rastového katalyzátora.

Predmetný zoznam predstavuje predbežnú klasifikáciu do programu, ktorý tvorí 34 firiem s celkovým obratom 18 miliónov Eur a  podnikajúcich v 20 odvetviach na území SR.

V tomto období sa začína proces oslovovania predbežne klasifikovaných spoločností s cieľom začať dialóg, ktorého výsledkom môže byť  poskytnutie návratných finančných prostriedkov.

Prvé firmy, ktoré uspejú v tomto programe, by mohli mať posilnený rast už v decembri 2014.

Pro Partners Holding a.s. je súkromná investičná spoločnosť investujúca v oblasti private equity. Investičná skupina založená v roku 1996 fungujúca na partnerskom princípe je zameraná na vyhľadávanie investičných príležitosti na slovenskom trhu bez obmedzenia ich charakteru alebo ekonomického sektora.  V rámci skupiny spravuje aktíva v objeme cca 150 mil. €  a zamestnáva približne 700 zamestnancov. www.propartnersholding.sk

 

Profini n.o.  je nezisková organizácia založená v roku 2007 pre podporu profesionality a ekonomickej gramotnosti v spoločnosti a zlepšenie dostupnosti odbornej verejnosti  k  informáciám a analýzam z oblasti ekonomiky a financií. Vydáva rovnomenný  internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike.  Založila a spravuje Sociálnu Sieť Expertov Profini – neverejnú odbornú a spoluprácu podporujúcu  sieť  fyzických osôb – odborníkov, ktorí zdieľajú myšlienky, nápady, názory, podnety a spolupracujú predovšetkým v ekonomickej oblasti. www.profini.sk

 

 

 

 

 

 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS