ČLÁNOK
Rast zamestnanosti majú podporiť nižšie dane a odvody
14. februára 2003

Naliehavým krokom k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku je znižovanie odvodov do poistných fondov a pokračovanie v znižovaní daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb. Do daňového systému, systému poistenia v nezamestnanosti a systému sociálnej podpory je potrebné zabudovať motivačné prvky na získanie a udržanie si zamestnania. Okamžitou prioritou sa musí stať aj zvýšenie flexibility pracovných pomerov, a to tak zlepšením legislatívy, ako aj vytvorením predpokladov na prepožičiavanie si zamestnancov zamestnávateľom. Uvádza sa to v súhrnnej správe o plnení opatrení Národného akčného plánu zamestnanosti na roky 2002 a 2003 za minulý rok, ktorú schválila vo štvrtok vláda.

Celkové priemerné daňové zaťaženie slobodnej osoby s nízkym príjmom sa v posledných rokoch postupne zvyšuje. V porovnaní s rokom 2000 sa v roku 2001 podľa správy zvýšilo o 0,88 percentuálneho bodu na 39,85 %, za prvý polrok vlaňajška vzrástlo o 0,37 percentuálneho bodu na 40,22 %. Nárast od roku 2000 zaznamenáva aj podiel povinných odvodov do poistných fondov a daní z príjmov zamestnancov na objeme vyplatených miezd zamestnancom. Pokiaľ v roku 2000 tento podiel dosahoval 18,24 % a v roku 2001 sa zvýšil na 18,84 %, v prvom polroku minulého roka tvoril až 19,63 %.

Pri využívaní flexibilných foriem zamestnávania sa podľa správy nedosahuje pozitívny pokrok. V kratšom pracovnom čase v roku 2000 pracovalo na Slovensku iba 1,9 % z celkového počtu zamestnancov, v roku 2001 sa tento podiel zvýšil na 2,3 %, v prvých šiestich mesiacoch minulého roka však došlo k poklesu na 1,9 %. Túto formu zamestnávania využívajú viac ženy ako muži. Najčastejším dôvodom zamestnania na kratší pracovný čas je zdravotný stav zamestnanca, až potom nasledujú nemožnosť zamestnania na plný úväzok a zamestnanie na kratší pracovný čas z iniciatívy zamestnávateľa.

Národný akčný plán zamestnanosti obsahuje 286 konkrétnych opatrení v oblasti zlepšenia zamestnateľnosti, rozvoja podnikania, podpory prispôsobivosti podnikov a posilnenia politík rovnakých príležitostí. Z úloh, ktoré sa mali splniť do konca roka 2002, nebolo ku koncu septembra minulého roka splnených 34 úloh. Ide napríklad o zníženie daňového zaťaženia pre osoby s nízkym príjmom a poskytnutie trinásteho platu pre zamestnancov verejnej a štátnej služby v roku 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS