ČLÁNOK
Rast významu zahraničného obchodu únie so štátmi SVE
6. októbra 1999

Kandidátske krajiny na vstup do únie realizujú už takmer dve tretiny svojho zahraničného obchodu s krajinami EÚ, pričom 60 % exportu a importu štátov SVE smeruje do alebo zo štátov únie. USA sa na zahraničnom obchode tranzitívnych ekonomík strednej a východnej Európy podieľajú iba 3 % a Japonsko má ešte menšiu váhu. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej komisie (EK).
Z celkového objemu importu štátov SVE vo výške 97 mld. eur v roku 1997 pripadalo až 57 mld. eur na krajiny Európskej únie. Celkový trhový podiel kandidátskych krajín (Bulharsko, ČR, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) v exporte EÚ dosahuje 9,9 % a na importe 7,9 %. Takmer 8 % dovozu do EÚ pochádza zo siedmich kandidátskych štátov, ktoré patria medzi 50 najdôležitejších obchodných partnerov únie, pričom do týchto krajín smerovalo 10 % vývozu únie. Poľsko je dokonca po USA, Švajčiarsku, Japonsku a Rusku piatym najvýznamnejším odberateľom produktov EÚ.
Podmienky pre rast medzinárodného obchodu v krajinách SVE sú podľa správy EK priaznivé. Zatiaľ čo v tomto roku sa oproti roku 1998 mierne spomalí tempo rastu exportu aj importu, v budúcom roku sa očakáva ich nárast o 10 %, pričom v rámci obchodu s EÚ očakáva Komisia rast o 5 – 6 %. Relatívne vysoké tempo rastu zahraničného obchodu je znakom výrazného ekonomického rastu. Predovšetkým v oblastiach investičných a spotrebných tovarov nie je trh v štátoch SVER ešte nasýtený. Vývoj v jednotlivých častiach regiónu však nie je rovnaký. Výrazné spomalenie importu a exportu postihne v tomto roku predovšetkým Maďarsko a Litvu.
Napriek doznievaniu medzinárodných finančných kríz, dôsledky ktorých v uplynulých mesiacoch pocítili aj štáty SVE, zaznamenali tieto krajiny podľa správy Komisie pozoruhodný pokrok v oblasti priamych zahraničných investícií. V súlade so stratégiou rozširovania únie na východ zakotvenej v dokumente Agenda 2000 poskytuje EÚ stále väčší objem kapitálu a preto už tri štvrtiny všetkých investícií zo Západu pripadá na štáty EÚ. Predseda Európskej komisie Romano Prodi chce predložiť konkrétny plán rozšírenie EÚ už na decembrovom summite v Helsinkách. Do polovice októbra by mala byť v tejto súvislosti vypracovaná správa o stave rokovaní. V súčasnosti rokuje EÚ o vstupe s Poľskom, ČR, Maďarskom, Slovinskom, Estónskom a Cyprom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS