ČLÁNOK
Rast vývozu ekonomiky SR stráca dynamiku
31. augusta 2001

Deficit zahraničného obchodu za prvých sedem mesiacov tohto roka sa podľa analytikov prehlbuje rýchlym tempom, pričom nožnice medzi tempom rastu dovozu a vývozu sa stále viditeľnejšie roztvárajú. Aj napriek rastúcemu deficitu, nevznikajú zatiaľ podľa analytikov tlaky na oslabenie slovenskej meny.

Schodok zahraničného obchodu v júli dosiahol takmer 8,5 mld. korún a od začiatku roku sa tak vyšplhal na 50,073 mld. Sk. „V medziročnom porovnaní tak došlo k zhoršeniu o 38,9 mld. Sk,“ uviedol analytik Československej obchodnej banky Marek Gábriš. V závere roka je však podľa neho možné očakávať nástup nových exportných kapacít v súvislosti s výrobou nového typu osobného automobilu. „Deficit zahraničnoobchodnej bilancie by tak ku koncu tohto roka mohol ostať na pôvodne odhadovanej úrovni 80 mld. Sk,“ uviedol Gábriš.

Tempo rastu dovozov ostáva už tretí mesiac približne na úrovni 25 %. Naopak, vývoz vzrástol už druhý mesiac po sebe len o 10 %. „Stále viac sa tak roztvárajú nožnice medzi tempom rastu dovozu a vývozu,“ uviedol Gábriš. Dôvodom sú podľa neho jednak vyššie základy z minulého roka pri vývoze, ako aj spomaľujúci sa dopyt u najväčších obchodných partnerov SR.

Z hľadiska štruktúry pokračoval v júli naďalej silný dovoz strojov a technológií, ale aj kovov a kovových výrobkov. Tento fakt podľa Gábriša zrejme súvisí s reštrukturalizáciou v daných výrobných odvetviach. Napriek očakávaniam nebol zaznamenaný pokles dovozu pri nerastných výrobkoch. Na strane vývozu sa viac menej v súlade trendom vyvíja vývoz strojov, ktorý však zaostáva v porovnaní s tempami rastu vývozu v minulom roku. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj pri položke kovy.

Deficit zahraničnoobchodnej bilancie v júli spôsobil, že 12-mesačné záporné saldo už prekročilo hodnotu 81 mld. Sk, kým nominálny rast dovozu, počítaný vždy za posledných 12 mesiacov, si udržiava stabilnú hodnotu viac ako 30 %, 12-mesačný rast vývozu postupne klesá. „Ešte začiatkom roku vykazoval rast vývozu vyššiu hodnotu ako dovoz,“ uviedol analytik Slávie Capital Pavol Ondriska.

Dynamika zahraničného dopytu na rozdiel od domáceho dopytu ochabuje, pričom domáca výroba zatiaľ nebola a nie je schopná dostatočne reagovať. Podľa Omdrisku je možné predpokladať, že deficit zahraničného obchodu na medziročnej báze bude ku koncu roka ďalej rásť.

„Vzhľadom na vývoj v predchádzajúcich mesiacoch vysoká hodnota schodku zahraničnoobchodnej bilancie nie je žiadnym prekvapením,“ skonštatoval ekonóm Slovenskej ratingovej agentúry Ľudovít Ódor.

Pasívne saldo zahraničného obchodu zahŕňajúce dovoz a vývoz tovarov a služieb dosiahlo v prvom štvrťroku na medziročnej báze 3,8 % z hrubého domáceho produktu (HDP) v bežných cenách. V stálych cenách to predstavovalo len 0,6 % z HDP. Dôvodom vysokého rozdielu medzi vyjadreniami v stálych a bežných cenách je podľa Ódora vyšší nárast cien importu ako exportu.

Podľa neho je možné predpokladať, že deficit zahraničného obchodu, zahŕňajúci dovoz a vývoz tovarov aj služieb, dosiahne v druhom štvrťroku na medziročnej báze približne 6 % z HDP. V stálych cenách je možné očakávať pasívne saldo na úrovni 2 až 3 % z HDP.

„Predpokladáme, že relatívne významná časť deficitu bude pripísateľná cenovému vývoju aj v tomto období. Samozrejme, z hľadiska stability kurzu koruny je dôležitý nominálny vývoj, avšak vzhľadom na prílev priamych zahraničných investícií slovenská mena v súčasnosti ohrozená nie je,“ dodal Ódor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS