ČLÁNOK
Rast spotrebných daní zvýši infláciu na 9,2 %
8. júla 2003

Podľa súčasných odhadov Ministerstva financií SR (MF) spôsobí zvýšenie spotrebných daní od augusta 2003 nárast priemernej miery inflácie v tomto roku na 8,6 % a koncoročná hodnota by tak dosiahla úroveň 9,2 %. V prípade, ak by sa spotrebné dane nezvýšili, priemerná inflácia by dosiahla približne 7,8 %. Priamy dopad zvýšenia spotrebných daní na cenovú hladinu je 1,5 percentuálneho bodu, pričom tento odhad už zohľadňuje aj fakt, že daň z pridanej hodnoty sa počíta aj zo spotrebnej dane. Ako informoval poradca ministra financií Peter Papanek, samotné zvýšenie spotrebnej dane z minerálnych olejov spôsobí zvýšenie cenovej hladiny o 0,5 percentuálneho bodu.

Národná banka Slovenska (NBS) po započítaní vplyvu zvýšenia spotrebných daní očakáva priemernú infláciu v pásme 8,3 až 8,8 %, pričom koncoročná inflácia by sa mala pohybovať v intervale 8,4 až 9,7 %. Centrálna banka však počítala so zvýšením spotrebných daní už od júla tohto roka, tak ako to pôvodne navrhovalo MF.

MF vyčíslilo aj vplyv zjednotenia sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), to však nastane až začiatkom budúceho roka. Podľa ministerstva, ak sa zmeny vo finálnych cenách prejavia v plnej miere, zjednotenie sadzby DPH spôsobí zvýšenie cenovej hladiny o 1,8 percentuálneho bodu. Rovnaký nárast cenovej hladiny očakáva rezort financií aj v prípade, že sa zvýšenie spodnej sadzby dane u potravín neprejaví v plnej miere a zároveň neklesnú ceny výrobkov v súčasnosti zdaňovaných vyššou sadzbou DPH.

V prípade slabších príjmových vrstiev bude dopad zjednotenia sadzby DPH o niečo výraznejší, pretože ministerstvo vychádza z predpokladu, že táto vrstva má vo svojom spotrebnom koši viac tovarov a služieb práve z nižšej daňovej sadzby. Pri tejto skupine obyvateľstva bude mať zjednotenie dane dopad na úrovni 2,3 percentuálneho bodu. Žiaden dopad zjednotenia dane ministerstvo neočakáva na podnikateľov – platiteľov DPH. Tí si totiž DPH na vstupe budú môcť odpočítať zo svojich uskutočnených zdaniteľných plnení.

„Zvýšenie DPH sa čiastočne negatívne prejaví spomalením rastu spotreby domácností a tým aj na zníženom dopyte po tovaroch, čo bude mať za následok aj nižšie tržby podnikateľov,“ uviedol Papanek. Pokles rastu spotreby domácností sa pre rok 2004 odhaduje na 0,6 až 0,9 %. „Je dôležité pripomenúť, že zjednotenie sadzby DPH je nutné vnímať v kontexte daňovej reformy, ktorá očakáva zníženie sadzby dane z príjmov, ktorou by mal byť tento prípadný pokles tržieb vykompenzovaných,“ dodal poradca ministra financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS