ČLÁNOK
Rast spotrebiteľských cien sa v októbri stlmil na 0,4 %
10. novembra 2000

Rast spotrebiteľských cien sa v októbri stlmil, keď ceny oproti septembru vzrástli v úhrne o 0,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali 0,6-percentný rast. Rovnako o dve desatiny percentuálneho bodu na úroveň 0,5 % poklesla v októbri medzimesačná hodnota jadrovej inflácie, ktorá sleduje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši, pričom vylučuje vplyv regulovaných cien a administratívnych opatrení. Čistá mesačná inflácia, ktorá vylučuje zmeny nepriamych daní, sa znížila zo septembrovej úrovne 0,5 % na aktuálnych 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Medziročná inflácia bola v októbri 8,5-percentná, čo je rovnako pokles oproti septembru, kedy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 8,7 %. Priemerná inflácia za desať mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 predstavuje 12,8 %. V priemere za deväť mesiacov spotrebiteľské ceny posilnili medziročne v úhrne o 13,3 %. Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,4 % a dôchodcov o 0,5 %. Rovnako v medziročnom porovnaní rast cien postihol výraznejšie dôchodcov, keďže spotrebiteľské ceny v domácnostiach zamestnancov boli vyššie o 8,2 %, avšak v domácnostiach dôchodcov o 10,1 %.

Najvyšší rast cien v októbri zaznamenali potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, vzdelanie a hotely, kaviarne a reštaurácie zhodne zdražili o 0,6 % a odevy a obuv o 0,5 %. V ostatných odboroch sa zvýšili ceny v rozpätí od 0,1 % do 0,3 %. Znížili sa ceny dopravy o 0,2 %. Nezmenili sa ceny nábytku, bytového vybavenia a bežnej údržby domu.

Rast cien potravín ovplyvňujú naďalej zvyšujúce sa ceny mäsa, ktoré v októbri zdražilo o 2,6 %, pričom len samotné ceny hydiny poskočili až o 7,6 %. Klesli sezónne ceny ovocia a zeleniny vrátane zemiakov o 0,8 %. Nezmenili sa ceny chleba a obilnín. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 0,6 %. Ceny tabaku sa rovnako zvýšili o 0,6 %, ceny alkoholických nápojov zostali nezmenené.

Za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá zaplatili spotrebitelia v októbri o 0,2 % viac, pretože zdraželi najmä pevné palivá (o 1 %) a plynu (o 0,8 %). Ceny nábytku, bytového vybavenia a bežnej údržby domu sa v priemere nezmenili. V zdravotníctve sa cenový index zvýšil o 0,2 %, predovšetkým vplyvom vyšších cien nemocničných služieb o 16,2 %. Zníženie cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,4 % a prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,2 %. Samotné ceny pohonných hmôt a mazadiel klesli o 0,4 %. Rast cien v odbore rekreácia a kultúra bol 0,1-percentný, vzdelanie zdražilo o 0,6 %.

Medziročne sa najviac zvýšili ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá, a to o 21,6 %, doprava zdražela o 11,8 %, alkoholické nápoje a tabak a hotely, kaviarne a reštaurácie zhodne o 6,9 %. Najnižší rast cien zaznamenal nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu, ktoré boli medziročne drahšie len o 1,1 %, ceny odevov a obuvi rástli o 1,7 % a zdravotníctvo zvýšilo ceny o 3,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS