ČLÁNOK
Rast priemyselnej produkcie bol v marci najnižší za dva a pol roka
10. mája 2002

Predbežné výsledky priemyselnej produkcie za marec boli podľa väčšiny analytikov prekvapujúce a horšie ako sa predpokladalo. Aj keď priemyselná produkcia zaznamenala v uplynulom mesiaci medziročný nárast o 0,7 %, celkovo je to najnižší rast od októbra 1999. Vtedy priemyselná produkcia zaznamenala pokles o 0,6 %. Podľa analytika UniBanky Viliama Pätoprstého treba ale zdôrazniť, že ide len o predbežné údaje, a teda pravdepodobne ešte dôjde k ich úprave smerom nahor.

Ako povedal analytik ČSOB Marek Gábriš, určitý smer vývoja naznačili už výsledky zahraničného obchodu. „Slovenský priemysel vyrába v značnej miere na export a práve niektoré silné odvetvia zaznamenali v marci medziročný pokles exportnej výkonnosti,“ skonštatoval. Pokles dynamiky rastu sa prejavil hlavne v textilnej a odevnej výrobe. Od začiatku roka pretrváva klesajúci trend v produkcii dopravných prostriedkov. Tá zaznamenala opäť medziročný pokles, aj keď len o 0,1 %. Podľa Pätoprstého v odvetviach výroby kovov a dopravných prostriedkov je však možné badať postupné oživovanie. „Pod prepad rastu priemyselnej produkcie sa podpísali aj odvetvia drevárskeho a papierenského priemyslu a výroby strojov,“ dodal. Výrazne poklesla tiež výroba koksu a ropných produktov.

Podľa analytika Ľudovej Banky Mária Blaščáka, priemyselná produkcia vzrástla najmä vplyvom výrazného zvýšenia tempa rastu v ťažbe nerastných surovín, ktorá stúpla o 47,2 %. Priemyselná výroba zaznamenala zníženie dynamiky rastu, napriek tomu produkcia medziročne stúpla o 1,4 %. „Z jednotlivých druhov priemyselnej výroby považujem za priaznivý trend výrazný rast v produkcii elektrických a optických zariadení,“ povedal Blačšák. Tá zaznamenáva silný rast od druhej polovice roka 2000, pričom v marci stúpla na medziročnej báze o 23,1 %.

Ako povedal Gábriš zatiaľ sa nedá povedať či ide o jednorazový výkyv, alebo budeme naďalej počas roka zaznamenávať podobné výsledky. Blaščák vo vývoji priemyselnej produkcie v prvej polovici roka očakáva i naďalej jej mierny rast. V druhej polovici roka však predpokladá, že dynamika rastu bude výraznejšia vďaka oživeniu svetového hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS