ČLÁNOK
Rast peňažnej zásoby M2 v júli medziročne takmer rovnaký
31. augusta 1999

Peňažná zásoba meraná agregátom M2 zaznamenala v júli takmer rovnaký rast ako v predchádzajúcom mesiaci. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) totiž k ultimu júla vykázala M2 medziročný rast 7,31 %, zatiaľ čo ku koncu júna predstavoval 7,33 %. Rovnaké tempo rastu čistých domácich aktív bolo kompenzované rýchlejším medziročným poklesom čistých zahraničných aktív. Vývoj peňažnej zásoby však po prvom polroku aj naďalej zostáva v intenciách NBS, ktorá si v konkretizovanom menovom programe na tento rok určila za cieľ udržanie rastu M2 v intervale 6 – 8,8 %.

V hodnotovom vyjadrení dosiahla celková peňažná zásoba ku koncu júla 492,9 mld. Sk, čím medzimesačne stúpla o 1,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesli peniaze merané agregátom M1 o 1,7 mld. Sk na 140,8 mld. Sk, zatiaľ čo druhá zložka M2, ktorou sú kvázi peniaze (QM), výraznejšie vzrástla o 10,5 mld. Sk na 352,1 mld. Sk. Neterminované vklady sa znížili na mesačnej báze o 1,8 mld. Sk na 90,6 mld. Sk, kým medziročne ich hodnota poklesla až o 15,6 %. Hodnota terminovaných vkladov vzrástla k ultimu júla o 9,5 mld. Sk na 281,6 mld. Sk, čo v medzimesačnom porovnaní znamená 3,49 % pokles a na ročnej báze je 42,7 % zníženie.

Po zastavení prudkého zvyšovania čistého úveru vláde v júni nastal v júli negatívny obrat a čistý úver vláde narástol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,8 mld. Sk na 144,5 mld. Sk. Medziročne sa zvýšil o 26,3 %. Čistý úver vláde sa pritom od začiatku roka udržiaval na úrovni okolo 138 mld. Sk okrem januára a apríla, keď predstavoval 133,2 resp. 134 mld. Sk a mája, kedy vystúpil na 143,9 mld. Sk. Úvery podnikom a obyvateľstvu zaznamenali v júli mierny pokles o 0,2 mld. Sk na 402,3 mld. Sk. Zámery NBS v tomto ukazovateli hovoria o raste v intervale 3,6 – 6,9 % ku koncu tohto roka.

Celkovo domáce úvery stúpli medzimesačne o 0,9 mld. Sk na 548,2 mld. Sk pri medziročnom raste o 10,8 %. Čisté domáce aktíva tak za prvých sedem mesiacov zaznamenali hodnotu 459,1 mld. Sk a medziročný rast o 18,2 %, zatiaľ čo čisté zahraničné aktíva predstavovali vo fixnom kurze ku koncu júla 33,8 mld. Sk a na ročnej báze ich hodnota poklesla o 52,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS