ČLÁNOK
Rast peňažnej zásoby M2 ku koncu júna dosiahol 7,27 %
26. júla 1999

Vplyv zrýchleného tempa rastu domácich zdrojov tvorby M2 bol čiastočne kompenzovaný medziročným poklesom čistých zahraničných aktív. Vývoj peňažnej zásoby však po prvom polroku aj naďalej zostáva v intenciách NBS, ktorá si v konkretizovanom menovom programe na tento rok určila za cieľ udržanie rastu M2 v intervale 6 – 8,8 %.

Celková peňažná zásoba M2 ku koncu júna predstavovala hodnotu 483,8 mld. Sk, čím medzimesačne stúpla o 0,37 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpli peniaze merané agregátom M1 o 5,1 mld. Sk na 143,8 mld. Sk, zatiaľčo druhá zložka M2, ktorou sú kvázi peniaze (QM), mierne poklesla na 340 mld. Sk. Neterminované vklady vzrástli na mesačnej báze o 5,9 % na 93,7 mld. Sk a v medziročnom vyjadrení ich hodnota poklesla o 9,2 %. Hodnota terminovaných vkladov predstavovala k ultimu júna 270,7 mld. Sk, čo znamená 1-percentný mesačný pokles a 11-percentný medziročný nárast.

V porovnaní s májových vývojom sa v júni zastavil prudký nárast čistého úveru vláde, keď jeho hodnota zostala prakticky na nezmenej úrovni 144,4 mld. Sk. V máji sa totiž jeho úroveň zvýšila o 7,8 % na 144,5 mld. Sk, čo zároveň znamenalo medziročné zvýšenie o 35,6 %. Čistý úver vláde sa pritom od začiatku roka udržiaval na úrovni okolo 138 mld. Sk okrem januára a apríla, keď predstavoval 133,2 resp. 134 mld. Sk. Úvery podnikom a obyvateľstvu zaznamenali v máji mierny nárast o 1,4 mld. Sk na 402,1 mld. Sk a na ročnej báze tak rast predstavuje 6,2 %. Zámery NBS v tomto ukazovateli hovoria o intervale 3,6 – 6,9 % ku koncu tohto roka.

Celkovo domáce úvery stúpli medzimesačne o 1,2 mld. Sk na 547,3 mld. Sk pri medziročnom raste o 13,3 %. Čisté domáce aktíva tak ku koncu prvého polroka zaznamenali hodnotu 450,2 mld. Sk a medziročný rast o 18,2 %, zatiaľ čo čisté zahraničné aktíva predstavovali vo fixnom kurze ku koncu júna 33,6 mld. Sk a na ročnej báze ich hodnota poklesla o 52,3 %. Dôsledkom odlevu devízových rezerv bankového sektora bolo aj medzimesačné zníženie čistých zahraničných aktív o 4,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS