ČLÁNOK
Rast peňažného agregátu M2
31. marca 1998

Januárový rast M2 dosiahol 10,5 %. NBS si pritom vo svojom menovom programe na tento rok stanovila za cieľ udržať rast M2 na úrovni 9,4 %. Menový agregát M2 obsahuje okrem hotovostných peňazí aj termínované a netermínované vklady. Nominálna výška M2 bola ku koncu februára 1998 na úrovni 453,2 mld. Sk, na konci januára to bolo 446,9 mld. Sk. Celkový objem domácich úverov zaznamenal vo februári rast oproti januáru o 4,4 mld. Sk na úroveň 468,3 mld. Sk. Medziročný rast domácich úverov dosiahol úroveň 4 %. Čistý úver vláde vzrástol vo februári o 0,5 mld. Sk na 100,2 mld. Sk. Objem korunových úverov poskytnutých podnikom vzrástol podľa predbežných čísel o 3 mld. Sk na 313,9 mld. Sk a objem korunových úverov obyvateľstvu o 0,3 mld. Sk na 20,5 mld. Sk. Medziročný rast objemu úverov podnikom dosiahol 1,2 %, úverov obyvateľstvu 13,9 %. Objem domácich úverov v cudzej mene dosiahol vo februári 34,7 mld. Sk, čo je mesačný pokles o 0,1 mld. Sk. Medziročne však objem domácich devízových úverov vzrástol o 3,9 mld. Sk alebo 12,4 %. Objem vkladov v cudzej mene pritom dosiahol úroveň 49,5 mld. Sk, čo je mesačný rast o 1,6 mld. Sk. Medziročný rast predstavoval 19 % alebo 7,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS