ČLÁNOK
Rast HDP za tri štvrťroky dosiahol 2-percentnú úroveň
14. decembra 2000

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v treťom štvrťroku podľa predbežného odhadu Štatistického úradu SR dosiahol 230,1 mld. Sk a oproti tretiemu štvrťroku 1999 reálne vzrástol o 2,5 %, v bežných cenách o 9,4 %. Tempo rastu bolo o 0,6 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku a najrýchlejšie od druhého kvartálu 1999. Rýchlosť expanzie ekonomiky zodpovedala optimistickým odhadom analytikov.

Za prvé tri kvartály tohto roku sa podľa predbežného odhadu vytvoril HDP v objeme 659,4 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástol o 2 %, resp. v bežných cenách o 8,7 %. Medziročný prírastok bol vplyvom vývoja v treťom štvrťroku o 0,2 percentuálneho bodu vyšší ako pred rokom.

Z hľadiska spotreby zvýšenie HDP podporil medziročný rast vonkajšieho dopytu o 38,1 %. Domáci dopyt naopak zaznamenal pokles o 4,7 %. Z hlavných zložiek domáceho dopytu nižšia ako pred rokom bola konečná spotreba domácností o 1,9 % a konečná spotreba štátnej správy o 3,8 %. Pokles obidvoch zložiek bol miernejší ako v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch. Tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne vzrástla o 7,1 %. Ako informoval Štatistický úrad, na strane tvorby vývoj HDP ovplyvnil hlavne jeho rast v pôdohospodárstve o 1,3 %, priemysle o 8,3 %, trhových službách o 4,7 % a netrhových službách o 1,7 %, ale aj zmiernenie poklesu v stavebníctve na 9,4 %.

Podiel súkromného sektora na tvorbe HDP do konca septembra dosiahol 83,4 %. V porovnaní s prvými tromi kvartálmi bol podiel nižší o 0,3 percentuálneho bodu. Pritom sa súkromný sektor na tvorbe HDP v poľnohospodárstve podieľal 98,1 %, v lesníctve 41,3 %, priemysle 75,7 %, stavebníctve 99,4 %, doprave 44 % a v obchode 98,6 %. Pokles podielu súkromného sektora ovplyvnil úbytok tvorby hrubého domáceho produktu v oblasti malých podnikov a fyzických osôb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS