ČLÁNOK
Rast HDP za prvý štvrťrok by mal dosiahnuť 2,0 – 3,3 %
14. júna 2001

Rast hrubého domáceho produktu (HDP) za prvý štvrťrok tohto roka by sa podľa analytikov oslovených agentúrou SITA mal pohybovať v pomerne širokom rozpätí 2,0 – 3,3 %. Pozitívne by sa na raste malo odraziť oživenie konečnej spotreby domácností i investícií, naopak negatívny dopad bude mať vzhľadom na vysoké objemy dovozov záporný čistý vývoz.

„Naša predpoveď vývoja reálneho HDP za prvý štvrťrok tohto roka je 2,3 %,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Juraj Kotian. „Celkovo očakávame zvýšený domáci dopyt, spôsobený ďalším rastom spotreby domácností, ale hlavne prudkým nárastom investícií. Zvýšený domáci dopyt bude však z veľkej časti krytý dovozmi, čo sa prejaví na zmiernení celkového rastu,“ dodal Kotian.

Medziročný reálny rast HDP za prvý štvrťrok by podľa analytika Slávie Capital Pavla Ondrisku mal dosiahnuť 2 %. Podľa neho by ťahúňom hospodárskeho rastu mal byť domáci dopyt, predovšetkým konečná spotreba domácností. „Určitou neznámou je však zmena stavu zásob, ktorá práve v porovnávacom období, prvom štvrťroku 2000 dosiahla najvyšší nominálny prírastok v histórii Slovenska. Jej zmena v prvom štvrťroku môže posunúť celkový výsledok HDP oboma smermi.“ uviedol P. Ondriska.

Analytik Tatra banky Róbert Prega očakáva, že rast HDP dosiahne 3,2 %. Podľa neho rast bude okrem zahraničného dopytu ťahať predovšetkým zrýchlená tvorba hrubého fixného kapitálu, ako aj domáca spotreba. Vysoký rast importu a následne deficitu zahraničného obchodu sa odzrkadlí v negatívnom príspevku čistého exportu.

Reálny rast HDP v prvom štvrťroku by sa podľa analytika Poštovej banky Pavla Poppa mal pohybovať v pásme 2,7 – 3,3 % HDP, resp. okolo úrovne 2,85 %. Hlavným podporným faktorom by mal byť rast priemyselnej produkcie a vnútorného obchodu, ako aj nárast investícií. Rovnako oživenie rastu reálnych miezd by sa malo podľa P. Poppa prejaviť v náraste konečnej spotreby domácností. „Negatívny vplyv na celkový rast HDP bude mať vysoko záporný čistý vývoz, rovnako však možno očakávať nepríjemné prekvapenia v odvetviach poľnohospodárstva a dopravy. Len minimálnu zmenu oproti minulému roku očakávame v konečnej spotrebe štátnej správy a v stavebníctve,“ dodal P. Popp.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS