ČLÁNOK
Rast HDP v strednej Európe by v roku 2001 mal dosiahnuť 3,1 %
28. septembra 2001

Reálny hrubý domáci produkt Slovenska by sa mal podľa prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) zvýšiť v tomto roku o 3 % a v roku 2002 až o 4,4 %. Uvádza MMF v pravidelnom jesennom hodnotení stavu a vyhliadok svetovej ekonomiky World Economic Outlook. Správa zverejnená v stredu obsahuje zároveň projekcie ekonomického vývoja pre jednotlivé ekonomické zoskupenia a niektoré krajiny.

Priemerný hospodársky rast v strednej Európe by mal v tomto roku dosiahnuť 3,1 % a v budúcom 4 %. Pre krajiny strednej Európy zostáva podľa MMF kľúčovou výzvou spôsob, akým stanoviť kombináciu fiškálnej a menovej politiky pri zohľadnení cyklických podmienok a potreby realizovania pokroku v oblasti redukcie fiškálneho a externého deficitu.

Úrokové sadzby v Poľsku sú podľa MMF vysoké, čo znamená, že i naďalej existuje priestor pre ich znižovanie. MMF taktiež upozornil Poľsko, aby sa zdržalo navyšovania výdavkov štátneho rozpočtu pre budúci rok a zabezpečilo tak pokrok v smere fiškálnej konsolidácie a zabránilo rozpočtovej nerovnováhe. Fond očakáva, že poľská ekonomika porastie v tomto roku o 2,5 % a v roku 2002 o 3,7 %.

Spomedzi ostatných východoeurópskych krajín vyzval MMF Maďarsko, aby zaujalo prísnejšiu fiškálnu pozíciu. Maďarská ekonomika by mala podľa prognóz MMF vzrásť o 4,5 % v tomto i budúcom roku.

V prípade Českej republiky poznamenal fond, že dopyt a aktivita sa držali v prvej polovici tohto roka na solídnej úrovni, v súčasnosti však vykazujú znaky spomalenia. Česká ekonomika by mala vzrásť o 3,3 % tento rok a o 3,9 % v budúcom roku.

Hrubý domáci produkt Slovinska by sa mal podľa očakávaní MMF zvýšiť v tomto roku o 4,5 % a v budúcom roku o 4 %.

Globálna ekonomika sa nachádzala už pred nedávnymi teroristickými útokmi voči USA na pokraji recesie a v súčasnosti sú jej vyhliadky ešte horšie. Uvádza sa to v novej publikácii Medzinárodného menového fondu (MMF) World Economic Outlook, ktorá vychádza dvakrát do roka.

MMF vo svojej správe, zverejnenej v stredu, predpovedá mieru rastu svetovej ekonomiky pre rok 2001 na úrovni iba 2,6 %. Pritom podľa ekonómov už miera ekonomického rastu 2,5 % naznačuje globálnu recesiu. Táto prognóza však nezahŕňa vplyvy teroristických útokov, pretože sa stali príliš nedávno, aby ich bolo možné zahrnúť do analýz. Napriek tomu je však predpoveď oveľa nižšia ako predchádzajúca prognóza 3,2 %, zverejnená v apríli, a ako minuloročná miera 4,7 %. MMF uviedol, že nová prognóza berie do úvahy oddialenie zotavenia ekonomiky USA, prudký útlm európskej ekonomiky a skutočnosť, že japonská ekonomika je na pokraji recesie. Na adresu budúceho roku je MMF optimistickejší a vyjadril nádej, že zníženie úrokových sadzieb a iné ekonomické opatrenia, zamerané na utlmenie vplyvov útokov, zabezpečia v roku 2002 výraznú ekonomickú expanziu o 3,5 %.

Ekonómovia MMF uviedli, že vďaka vhodným opatreniam mnohých centrálnych bánk v oblasti menovej politiky po útokoch z 11. septembra by mohol byť vplyv týchto tragických udalostí na prognózy globálneho rastu pre rok 2001 mierny, čo znamená, že miera rastu svetovej ekonomiky bude v tomto roku pravdepodobne iba o málo nižšia ako predpovedaných 2,6 %. Pripustili však, že predpoveď miery ekonomického rastu pre

budúci rok na úrovni 3,5 % budú musieť kvôli vplyvom útokov znížiť. Podľa ich názoru je naďalej pravdepodobné, že zotavovanie svetovej ekonomiky sa začne v prvej polovici budúceho roku a varovali ekonomických predstaviteľov krajín pred panickými opatreniami, ktoré by mohli pôsobiť kontraproduktívne. MMF pripúšťa, že momentálne priaznivé scenáre pre rok 2002 sa môžu zhoršiť.

Správa MMF vykresľuje nepriaznivý obraz o tom, ako sa vyhliadky globálnej ekonomiky výrazne zhoršili v porovnaní s poslednou publikáciou World Economic Outlook, zverejnenou v apríli. Miera rastu v USA pre tento rok sa v novej publikácii predpovedá na 1,3 % a pre budúci rok na 2,2 %, hoci v aprílovej správe sa predpovedala na tento rok miera 1,5 % a pre rok 2002 miera 2,5 %. V eurozóne očakáva MMF v tomto roku ekonomický rast o 1,8 % a v budúcom roku o 2,2 %, čo taktiež predstavuje zníženie z aprílových prognóz, keď sa pre tento rok predpovedala miera 2,4 % a pre budúci rok 2,8 %. Na prognózy pre eurozónu malo veľmi negatívny vplyv prudké zníženie predpovedí pre Nemecko. V tomto roku sa očakáva v Nemecku miera ekonomického rastu 0,8 % a v budúcom roku 1,8 %, pričom v aprílovej správe predpovedal MMF pre tento rok mieru 1,9 % a pre budúci rok 2,6 %. V tomto roku sa očakáva pokles japonskej ekonomiky o 0,5 % a v budúcom roku mierny rast o 0,2 %. V apríli predpovedal MMF pre rok 2001 rast o 0,6 % a pre rok 2002 rast o 1,5 %.

MMF v správe World Economic Outlook uvádza: „Teroristické útoky na USA z 11. septembra zvyšujú doterajšie riziká a pridávajú nové riziko: hrozbu rastu cien ropy.“ Kvôli teroristickým útokom sú všetky najnovšie prognózy MMF otázne, pretože po tragických udalostiach znížil prognózy prakticky celý Wall Street, hoci celkové dôsledky tragédie zatiaľ nie sú známe. Podľa MMF bude mať útok relatívne mierny priamy dopad napriek stratám na ľudských životoch a škodám na majetku vo výške mnohých miliárd dolárov. Nepriamy dopad však bude o to silnejší, keďže útoky zasiahli spotrebiteľskú dôveru a spôsobili únik investorov k bezpečným investičným inštrumentom.

Prognózy vývoja HDP pre krajiny strednej Európy.

Krajina
Rast HDP v %
1999
2000
2001
2002
Stredná Európa
3,1
3,9
3,1
4,0
Česko
-0,4
2,9
3,3
3,9
Maďarsko
4,5
5,2
4,5
4,5
Poľsko
4,1
4,1
2,5
3,7
Slovensko
1,9
2,2
3,0
4,4
Slovinsko
5,2
4,9
4,5
4,0

World Economic Outlook


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS