ČLÁNOK
Rast HDP v roku 2007 môže podľa NBS dosiahnuť až 5,1 %
27. decembra 2003

Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá vo svojom výhľade do roku 2007 postupné zvyšovanie výkonnosti slovenského hospodárstva, rast jeho konkurencieschopnosti a zlepšovanie situácie na trhu práce. V roku 2005 očakáva centrálna banka rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni medzi 3,7 % až 4,4 % a o rok neskôr by sa mal pohybovať v intervale od 3,9 % do 4,9 %. Predikcie NBS počítajú v roku 2007 už s ekonomickým rastom v rozmedzí 4 % až 5,1 %. Reálna konvergencia slovenskej ekonomiky by mala zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne SR a jej približovanie sa životnej úrovni Európskej únie. Vyplýva to z menového programu NBS.

V roku 2005 sa podľa očakávaní centrálnej banky dočasne zhorší bilancia zahraničného obchodu, keď najmä vyššie dovozy technologických celkov spomalia dynamiku HDP. Avšak v rokoch 2006 až 2007, po začatí výroby PSA v plnej prevádzke, by mal narastajúci export zabezpečiť prebytok čistého vývozu v stálych cenách a prorastovo ovplyvniť rast reálneho HDP. V nadväznosti na predikovaný vývoj domáceho dopytu a čistého exportu možno podľa centrálnej banky v strednodobom horizonte očakávať postupné zrýchľovanie dynamiky ekonomického rastu zo 4,1 % v roku 2005 na 4,4 % a 4,5 % v rokoch 2006 a 2007.

V nasledujúcich rokoch predpokladá centrálna banka vyššie tempo rastu, ako aj príspevok konečnej spotreby. Následný rast reálnych miezd by podľa NBS mohol vytvoriť priestor na uspokojenie odložených spotrebných zámerov z rokov 2003 až 2004. „Klesajúci trend sklonu k úsporám sa pravdepodobne zastaví a dynamika súkromnej spotreby sa môže v rokoch 2005 až 2007 zrýchliť na približne dvojnásobné tempo v porovnaní s rokom 2004,“ konštatuje NBS. Súkromná spotreba by sa mala stať jedným z najvýznamnejších faktorov prorastovo ovplyvňujúcich celkový rast reálneho HDP.

Vývoj verejnej spotreby bude podľa predpokladov centrálnej banky do roka 2007 ovplyvňovať zámer vlády znižovať fiškálny deficit, čo ohraničuje možnosti rastu verejných výdavkov. V bežných cenách predpokladá centrálna banka postupné znižovanie deficitu verejných financií a mierny, približne konštantný rast bežných výdavkov. Vplyvom postupne sa znižujúceho rastu cenovej hladiny očakáva centrálna banka len mierne rastúcu spotrebu verejného sektora.

V dopyte po fixných investíciách očakáva NBS v strednodobom horizonte významný nárast. V roku 2005 očakáva centrálna banka vzhľadom na prípravu výroby v PSA Peugeot Citroën najväčší nárast fixných investícií. „Zvýšenie príspevku investičného dopytu k rastu HDP bude pravdepodobne kompenzovať vyšší deficit čistého exportu v dôsledku dovozov technologických zariadení,“ uvádza sa programe NBS. Investícia automobilky PSA podľa centrálnej banky pravdepodobne vytvorí podmienky pre následný rozvoj domáceho trhu subdodávateľov, čo predpokladá naplnenie ďalších investičných zámerov v rokoch 2006 až 2007. Nárastu stavebných investícií majú napomôcť hypotekárne úvery, infraštruktúrne projekty financované vládou, ako aj pokračujúca výstavba priemyselných parkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS