ČLÁNOK
Rast HDP ťahal predovšetkým výrazný export
14. decembra 2000

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť reálne zhruba o 2 %. Podľa analytikov výsledok rastu hrubého domáceho produktu (HDP) za tretí štvrťrok naznačuje, že slovenské hospodárstvo začína akcelerovať. HDP v treťom kvartáli vzrástol o 2,5 %, pritom analytici upozorňujú, že v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka bol tohtoročný o dva pracovné dni kratší. Hlavným ťahúňom rastu ekonomiky bol zahraničný dopyt, zlepšuje sa i tvorba hrubého fixného kapitálu.

Analytik ČSOB Ľudovít Ódor hodnotil dosiahnutý rast ako výborný. Pripomenul, že august obsahoval výpadok exportu počas celozávodnej dovolenky bratislavského Volkswagenu. Silný nárast stavebnej produkcie a maloobchodných tržieb však naznačovali, že konečná spotreba domácností a investície sú na vzostupnej dráhe. „Za celý rok vidíme rast ekonomiky blízko hornej hranice nášho pásma, čo predstavuje 2 %,“ povedal Ódor. Podľa neho bolo mimoriadnym prekvapením výrazné posilnenie čistého exportu. Export vzrástol medziročne o 38,1%, čím do rastu HDP prispel takmer 22 percentuálnymi bodmi. Zmierňuje sa prepad konečnej spotreby domácností, čo odráža zlepšovanie reálnych miezd. Hrubé investície, ktoré zahŕňajú tvorbu hrubého fixného kapitálu a zmenu stavu zásob, podľa údajov Štatistického úradu SR klesli o 9, 6%. Podľa Ódora sú však vyhliadky pre ďalšie štvrťroky sľubné.

Rovnako podľa analytika spoločnosti Slávia Capitál Pavla Ondrisku bol vplyv čistého exportu nad očakávaniami, nakoľko výsledky zahraničného obchodu podľa colných štatistík za dané obdobie naznačovali určité spomaľovanie. Ostatné zložky domáceho dopytu sa vyvíjali v súlade s očakávaním. Pozitívnym faktorom podľa P. Ondrisku je aj skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa k činiteľom rastu HDP pridala tvorba hrubého fixného kapitálu. Rastúce zahraničné investície môžu podľa neho ešte viac akcelerovať rast súkromných investícií v nasledujúcom období. Podľa P. Ondrisku rastúce maloobchodné tržby by mohli naznačovať obrat vo vývoji konečnej spotreby domácností a spolu s rastom súkromných investícií by mali kompenzovať predpokladaný nižší rast zahraničného dopytu.

V poslednom štvrťroku očakáva analytička VÚB Jana Šikulová nižšiu dynamiku rastu HDP, a to z dôvodu vyššej porovnávacej základne z minulého roka. „Podľa našich predpokladov rast HDP v štvrtom štvrťroku sa bude pohybovať v rozsahu 1,6 – 2,0 % a za celý rok očakávame rast ekonomiky reálne v rozpätí 1,8 – 2,2 %,“ povedala J. Šikulová. Naďalej pritom bude priaznivo pôsobiť vplyv zahraničného dopytu. Z hľadiska tvorby HDP by sa mal odraziť pozitívny vývoj priemyslu a zlepšujúce sa tendencie v stavebníctve.

Podľa názoru analytika SLSP Tomáša Kmeťa by malo vo štvrtom kvartáli prísť k zvratu vo vývoji konečnej spotreby domácností, ktorá by tak mala zaznamenať medziročný reálny rast. Štatistiky podľa neho ukazujú, že životná úroveň sa postupne zlepšuje. Spotreba vlády však výraznejšie neklesá, keďže nedošlo k uskutočneniu zásadných reforiem štátnej správy. T. Kmeť očakáva, že prílev priamych zahraničných investícií spolu s vládou financovanými diaľnicami bude v roku 2001 hlavným motorom rastu investícií. Za celý rok predpokladá rast HDP nad úroveň 2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS