ČLÁNOK
Rast HDP kandidátskych krajín sa opäť zrýchľuje
17. apríla 2002

Dynamika hospodárskeho rastu kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie sa opäť zrýchľuje. V tomto ohľade zaostáva za ostatnými kandidátskymi krajinami len Poľsko. Pri prezentácii najnovších údajov to povedala viceguvernérka rakúskej národnej banky OeNB Gertrude Tumpel-Gugerell. V tomto roku očakáva OeNB rast ekonomík kandidátskych krajín v priemere na úrovni 2,5 %, čo približne zodpovedá minuloročnému rastu.

Tohtoročný rast ekonomiky Poľska však OeNB odhaduje na 1,5 %. V Slovinsku, Slovensku, Maďarsku a ČR očakáva OeNB rast na úrovni 3,2 až 3,5 %. Ekonomika Ruska vzrastie v tomto roku podľa odhadov rakúskej centrálnej banky o 3,5 %.

V roku 2003 by sa mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) Poľska zvýšiť na 3 % a Slovinska na 4,7 %. Slovensko, ČR a Maďarsko pravdepodobne využijú rastový impulz na opatrenia v oblasti fiškálnej a mzdovej politiky, čo môže spôsobiť mierne spomalenie rastu HDP. Napriek tomu však HDP týchto krajín vzrastie v roku 2003 podľa OeNB o 3 až 4 %. Rusko dosiahne v roku 2003 rast HDP na úrovni 4,3 %.

Rozhodujúcim faktorom obnovenia hospodárskeho rastu v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) bude v dôsledku vysokého exportného prepojenia s Európskou úniu oživenie konjunktúry v západnej Európe. Nárast exportu a proexportne orientovaných investícií výrazne podporia hospodársky rast v krajinách SVE. Najväčším negatívnym faktorom v prognózach OeNB je vývoj svetových cien ropy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS