ČLÁNOK
Rast HDP bude založený na zvyšovaní domáceho dopytu
22. februára 2001

Prognostici, ktorí vystúpili na konferencii „Pohľady na ekonomiku Slovenska“ očakávajú, že ďalší rast hrubého domáceho produktu (HDP) bude založený na zvyšovaní domáceho dopytu, ďalej konjunktúre krajín Európskej únie a štátov pripravujúcich sa na vstup do nej. „Aj keď SR vstúpi do únie až po roku 2004, predpokladám, že príliv prostriedkov z jej štrukturálnych fondov povedie k rastu ekonomiky,“ povedal Ivan Šujan z Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied.

„Slovensku sa vďaka tomu, že sa vyhlo recesii, podarilo za dva roky dobehnúť hospodársky náskok Českej republiky,“ tvrdí Petr Dufek z Československej obchodnej banky. Ten považuje vstup zahraničných investorov do fungujúcich spoločností za veľmi dôležitý, podstatnejšie pre ekonomický rast sú však podľa neho tzv. investície na zelenej lúke. „Zahraničné investície so sebou prinášajú know-how a v snahe o efektivitu pozitívne reštrukturalizujú hospodárstvo krajiny,“ povedal Ján Tóth z ING Bank. Predsedníčka Českého štatistického úradu Marie Bohatá ale podotkla, že importované investície za sebou ťahajú rast dovozov, ktorý zvyšuje pasívne saldo obchodnej bilancie. „Ide práve o naše skúsenosti z Českej republiky,“ dodala.

Podľa podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša je vývoj slovenskej ekonomiky v rokoch 1995 až 1998 príkladom, že aj krátkodobo dobré výsledky makroekonomických ukazovateľov môžu viesť k dlhodobým problémom. „Kvalita makroekonomických prognóz za posledných 10 rokov sa na Slovensku výrazne zlepšila,“ konštatoval vicepremiér.

Súčasný vývoj inflácie, hlavne nezamestnanosti je podľa neho konkrétnym dopadom hospodárskej politiky minulého volebného obdobia. „V snahe vyhnúť sa ekonomickej kríze sme museli od roku 1999 pristúpiť k uvoľňovaniu regulovaných cien, čo sa nevyhnutne odrazilo aj na zvýšení inflácie,“ povedal I. Mikloš. Rekordná januárová miera nezamestnanosti na Slovensku má podľa neho viacero príčin prameniacich v minulosti. Je medzi nimi umelé udržiavanie prezamestnanosti, uplatňovanie predčasného odchodu do dôchodku, expanzia verejných financií, či zvýšenie počtu práceschopného obyvateľstva v dôsledku demografického vývoja.

Konferenciu „Pohľady na ekonomiku Slovenska“ organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS