ČLÁNOK
Rast HDP Británie poklesne v roku 2000 o minimálne 0,8 %
30. marca 1999

Napriek odvráteniu možného kolapsu počítačových systémov v súvislosti s prechodom do nového tisícročia by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) poklesnúť o 7,5 mld. GBP. Ako ďalej uviedlo CEBR, rozhodujúcim faktorom prudkého oslabenia rastu HDP by mal byť najmä postupný pokles investícií do riešenia problému roku 2000 v oblasti informačných technológií ako aj ukončenie stavebných projektov. Zlyhanie počítačových systémov 1. januára vzhľadom na neschopnosť niektorých zariadení rozlišovať medzi rokmi 1900 a 2000 podľa CEBR zníži rast britského HDP v rámci jednotlivých exportných trhov o 0,05 %.
„Uvedené odhady predpokladajú slabý vplyv problému roku 2000. V prípade, že by boli tieto predpoklady nesprávne, HDP by mohol v prvom štvrťroku roku 2000 oslabiť až o 15 %. Do konca roka by to mohli byť 3 %,“ skonštatovalo na záver CEBR, blízke britskej vláde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS