ČLÁNOK
Rast dovozu podľa NBS ovplyvnil najmä investičný dopyt
30. júla 2001

Zahraničný obchod Slovenskej republiky v prvom polroku 2001 charakterizovali rast dovozu pred vývozom a prehlbovanie schodku v medziročnom porovnaní. Uvádza sa vo vyhlásení Národnej banky Slovenska k zahraničnému obchodu SR za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda.

Celkový vývoz za prvý polrok tohto roku dosiahol 307,1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 18,9%. Nižší rast vývozu v roku 2001 podľa NBS dlhodobejšie ovplyvňuje spomalenie ekonomického rastu najvýznamnejších obchodných partnerov SR ako aj reštrukturalizácia niektorých exportných odvetví.

Dovoz do SR za prvých šesť mesiacov tvoril 349,2 mld. Sk a vzrástol o 29,8 %. Na raste dovozu sa podieľali predovšetkým komodity, ktoré súvisia s rastom investičného dopytu. Komodity pokrývajúce investičný dopyt tvorili približne 38 % medziročného prírastku dovozu Slovenskej republiky v prvom polroku. Okrem zvýšeného investičného dovozu sa značnou časťou na raste importu podieľal dovoz nerastných palív a surovín a tovarov na medzispotrebu. Ich podiel dosiahol približne 27 % celkového nárastu dovozu.

Ďalší vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky bude podľa NBS závisieť od rastu ekonomík našich najväčších obchodných partnerov, to znamená od krajín Európskej únie a štátov CEFTA. „Dlhodobo negatívne pôsobí dovozná náročnosť slovenskej ekonomiky. V nasledujúcom mesiaci vzhľadom na dovolenkové obdobie očakávame medzimesačný pokles exportu,“ konštatuje Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS