ČLÁNOK
Rakúsko je významným investorom v krajinách strednej a východnej Európy
26. februára 2003

Rakúsko posilnuje svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších zahranicných investorov v krajinách strednej a východnej Európy (SVE). Vyplýva to najnovších údajov zverejnených Viedenským inštitútom pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW). Podla správy WIIW pokracoval investicný boom z posledných rokov aj v prvom polroku minulého roka. Podiel Rakúska na nových investíciách v regióne SVE vzrástol pocas prvého polroka minulého roka z 8 % na 10 %

Hlavným dôvodom angažovanosti rakúskych firiem v tomto regióne je prístup na bezpecné trhy ako aj znižovanie nákladov prostredníctvom premiestnovania nákladnej výroby. Úspešné ukoncenie prístupových rokovaní o vstupe do Európskej únie objem priamych zahranicných investícií vo východnej Európe ešte zvýši.

Rakúski investori sú aktívni predovšetkým v CR, co WIIW zdôvodnuje „velkou ponukou privatizovaných spolocností“. Pocas prvého polroka minulého roka dosiahli investície rakúskych firiem v CR hodnotu 700 mil. eur, co je až 40 % všetkých rakúskych investícií v regióne. Na druhom mieste sa s investíciami vo výške 300 mil. eur prekvapujúco umiestnilo Chorvátsko, ktoré nepatrí medzi kandidátske krajiny.

Podla informácií rakúskej národnej banky OeNB bolo v roku 2000 v krajinách SVE registrovaných 1 169 spolocností s rakúskou majetkovou úcastou, z toho 392 v Madarsku, 287 v CR a po viac ako 100 spolocnosti v Polsku a na Slovensku. Tieto spolocnosti zamestnávali v roku 2000 celkovo 162 400 pracovníkov, z toho po 50 tis. v Madarsku a CR a 21 tis. v Polsku. Medzi významných zamestnávatelov patria rakúske spolocnosti aj na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS