ČLÁNOK
Rakúske banky sa výrazne angažujú v krajinách SVE
14. júna 2001

Dcérske banky rakúskych peňažných inštitúcií dosiahli v krajinách strednej a východnej Európy bilančnú hodnotu 30 mld. eur. Podľa správy o stabilite finančných trhov Rakúskej národnej banky (OeNB) je veľká angažovanosť rakúskych bánk v tomto regióne špecifikom rakúskej situácie. Trhové podiely dcérskych bánk dosahujú v krajinách strednej a východnej Európy 5 % až 21 %.

Niektoré rakúske banky patria v krajinách SVE k najväčším zahraničným bankám. V rámci privatizácie v týchto krajinách očakáva OeNB ďalšie akvizície.

Dcérske banky v krajinách SVE sú doteraz ziskovejšie ako domáce peňažné inštitúty. Ukazovateľ RoE (Return on Equity) dosahuje v Rakúsku priemernú hodnotu 9,5 %, na Slovensku až 28 %. V Maďarsku dosahuje priemerná výška RoE 26 %, v Slovinsku 17 % a v Poľsku 15 %. Česká republika je však s 3-percentnou rentabilitou výrazne pod rakúskym priemerom.

V ČR dosahujú dcérske banky rakúskych peňažných inštitúcií trhový podiel vo výške 21 %. V Maďarsku je to 18 %, na Slovensku 16 %, v Poľsku 12 % a v Slovinsku 5 %. Ku koncu uplynulého roka zamestnávali rakúske banky v týchto krajinách takmer 70 tis. pracovníkov v 5 500 filiálkach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS