ČLÁNOK
Raiffeisen predpokladá rast ekonomiky SR o 4,5 %
13. augusta 2001

V budúcom roku by Slovensko mohlo dosiahnuť reálny ekonomický rast na úrovni 4,5 % hrubého domáceho produktu a do polovice budúceho roka by inflácia mala klesnúť pod 5 %. Povedal to hlavný analytik rakúskej Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Peter Brezinschek. Pokles inflácie podľa neho dáva priestor na zníženie úrokových sadzieb na medzibankovom trhu už koncom tohto roka z bežnej úrovne 7,75 % p.a. na 7,5 % p.a. Slovenská koruna by pritom počas najbližších šiestich mesiacov mala zostať na stabilnej úrovni.

Pokles priamych zahraničných investícií na Slovensku po ukončení veľkých privatizačných projektov by podľa analytika nemal mať výraznejší vplyv na deficit bežného účtu platobnej bilancie. „Prílev investičných prostriedkov zo zahraničia by mal nahradiť vyšší export ako výsledok zavedenia novej zahraničnej technológie a reštrukturalizácie ekonomiky,“ konštatoval Brezinschek. Deficit zahraničného obchodu pritom v tomto roku môže dosiahnuť približne 70 mld. Sk a deficit bežného účtu platobnej bilancie by sa mal podieľať na hrubom domácom produkte vo výške 6 až 6,5 %. Ten bude plne krytý neúverovými zdrojmi, teda prebytkom na kapitálovom účte, ktorý vyplýva z prílevu zahraničných investícií. Podľa Brezinscheka sú makroekonomické výsledky Slovenska uspokojivé avšak stále pretrváva politická nestabilita a nedostatky v reformách penzijného systému, zdravotníctva a sociálnej sféry.

Podľa riaditeľa sekcie výskumu aktív pre strednú a východnú Európu (SVE) rakúskej banky Stevena Philippa zostane Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) naďalej len miestnym trhov s veľmi nízkou likviditou. Podľa neho by bolo efektívnejšie, ak by sa BCPB stala súčasťou niektorej významnejšej burzy v regióne. Na Slovensku sa pritom pripravuje vznik druhej burzy premenou RM-Systému Slovakia na burzu cenných papierov. Medzi desiatimi najlepšími akciami SVE, ktoré vyhlasovala RZB, nebola ani jedna z Českej a Slovenskej republiky.

Rakúska banková skupina Raiffeisen pôsobí v 12 krajinách SVE, kde prevádzkuje širokú sieť 400 bankových pobočiek a viac než 300 ďalších obchodných miest. Celková bilančná suma týchto bánk dosiahla ku koncu minulého roka 6,9 mld. eur a počet zamestnancov vzrástol na zhruba 5 400 pracovníkov.

Slovensko bolo medzi prvými krajinami, kde skupina RZB začala podnikať. Tatra banka, založená v roku 1990, ktorej hlavným akcionárom je Raiffeisen Banking Group, prevádzkuje v súčasnosti 77 pobočiek a zamestnáva viac než 2 150 ľudí. Jej bilančná suma bola na konci júna 90,622 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS