ČLÁNOK
Raiffeisen odporúča kupovať poľské a maďarské dlhopisy
16. októbra 2001

Raiffeisen Zentralbank odporučila v pondelok investorom nakupovať poľské vládne obligácie a maďarské obligácie s krátkodobou až strednodobou splatnosťou denominované vo forintoch. Banka uviedla, že v obidvoch krajinách očakáva v budúcom týždni zníženie úrokových sadzieb. „Ak nedôjde k žiadnym vonkajším šokom, banková rada maďarskej centrálnej banky pravdepodobne zníži na svojom budúcom zasadnutí 24. októbra úrokové sadzby o 50 bázických bodov,“ uviedla Raiffeisen vo svojom týždennom výhľade pre východnú Európu. Septembrový pokles inflácie na 14-ročné minimum podporil podľa banky maďarský trh s dlhopismi. Neistota ohľadom dlhodobého vývoja ekonomiky však bráni väčším ziskom na dlhšom konci výnosovej krivky.

Banka tiež očakáva uvoľnenie úrokových sadzieb poľskej centrálnej banky, a to o 100 až 150 bázických bodov na nasledujúcom zasadnutí bankovej rady 25. októbra. Raiffeisen odôvodnila svoje očakávanie prudkým poklesom inflácie a výrokmi niektorých členov bankovej rady.

Raiffeisen už nepočíta s ďalším zvýšením úrokových sadzieb v ČR. Nízka inflácia v ČR prispieva k pozitívnej nálade na domácom trhu a podľa banky by investori mali držať české dlhopisy. Maďarsko zostáva ako emitent eurobondov z rozvíjajúcich sa európskych krajín najmenej rizikovou krajinou, zatiaľ čo investície v Rusku majú v portfóliu Raiffeisen i naďalej najvyššiu špekulatívnu hodnotu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS