ČLÁNOK
Rádiokomunikácie skončia minulý rok so stratou
11. januára 2000

Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Rádiokomunikácií Ivan Čipka. Presnú výšku straty pritom nešpecifikoval.

Ako uviedol, hlavným problémom Rádiokomunikácií je v súčasnosti vzťah k verejnoprávnym médiám. Tie dlhujú Rádiokomunikáciám v súčasnosti zhruba 600 mil. Sk. Len u Slovenskej televízie evidujú Rádiokomunikácie pohľadávky vo výške 460 mil. Sk, pričom v minulom roku uhradila televízia len malú časť tejto sumy. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko v decembri potvrdil, že pohľadávky Rádiokomunikácií voči verejnoprávnym médiám sa naďalej evidujú na strane „nesplatených pohľadávok“ a sú teda súčasťou aktív.

Podľa Ivana Čipku, určité záväzky verejnoprávnych médií voči Rádiokomunikáciám sú riešené formou dotácií zo štátneho rozpočtu. Rádiokomunikácie sa pritom držia zásady, že pohľadávky evidujú voči médiám a nie voči Ministerstvu financií, ktoré je správcom dotácií.

Podľa slov Ivana Čipku nie je v súčasnosti vylúčená ani možnosť vypnutia niektorých vysielačov či obmedzenia vysielania verejnoprávnych médií. „Využijeme každú možnosť. Zákon nám nezakazuje vypnutie vysielačov,“ uvádza I. Čipka. Dodal, že Rádiokomunikácie sú výkonnou zložkou Slovenských telekomunikácií (ST) a aj prípadné sankcie voči verejnoprávnym médiám závisia na rozhodnutí ústredia ST.

Podľa riaditeľa Sekcie telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milana Luknára Slovenská televízia aj Slovenský rozhlas vysielajú na základe klasického obchodného vzťahu, preto, ako uviedol, „mali by platiť, ale nikto si ich netrúfne vypnúť“. Podľa jeho slov po rozdelení federácie vznikli dva nové verejnoprávne subjekty, pričom medzi nimi nebol zásadný rozdiel. „Hodina vysielania v ČR stojí približne rovnako ako hodina vysielania v SR. Buď to bude platiť divák, alebo štátny rozpočet,“ dodal Luknár. Špecifikom Slovenska je podľa neho kopcovitý terén, ktorý si vyžaduje inštaláciu väčšieho počtu vysielačov a telekomunikačnej techniky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS