ČLÁNOK
Rada Garančného fondu investícií zasadne až v októbri
17. júna 2002

Ustanovujúca schôdza rady Garančného fondu investícií, ktorá sa mala uskutočniť vo štvrtok, bude až 2. októbra. Do tohto termínu by už Úrad pre finančný trh (ÚFT) mohol vydať niekoľko povolení na poskytovanie investičných služieb obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkám zahraničných obchodníkov, čím by im vznikla aj povinnosť prispievať do fondu. Informoval o tom hovorca ÚFT Marek Kačmár. Prvé zasadnutie rady zvolal ÚFT ešte v januári na 13. júna, do tohto dátumu však nevydal ani jedno povolenie na poskytovanie investičných služieb.

Garančný fond investícií bude sústreďovať peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok, ktorý tieto subjekty príjmu. Orgánmi fondu, ktorý vznikne podľa zákona o cenných papierov, sú rada, prezídium a dozorná rada. Rada bude schvaľovať použitie zdrojov fondu, výšku ročných príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov, všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a tiež rozpočet fondu. Garančný fond investícií bude právnickou osobou zapísanou do obchodného registra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS