ČLÁNOK
R. Nemscis podpísal zmluvu o opcii na 2 % Transpetrolu
12. októbra 2003

Menšinový akcionár spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava Jukos Finance B. V. s MH uzavrel Zmluvu o viazanom účte ohľadom rozhodujúceho podielu spoločnosti Transpetrol, a. s. Bratislava. Zmluva nadväzuje na zmluvu o predaji 49 % akcií spoločnosti Transpetrol ruskej firme a exminister hospodárstva ju podpísal 27. augusta 2003. Vyplýva to z dokumentu Zmluva o viazanom účte ohľadom rozhodujúceho podielu zo dňa 27. augusta 2003, ktorú uzatvárajú MH SR, Yukos Finance B. V. a Credit Lyonnais Slovakia, a.s. a Transpetrol, a.s. a FNM.

V zmluve je definované právo prvého odmietnutia podľa britského práva, ktoré je základom zmluvy o predaji 49 % akcií spoločnosti Transpetrol. Podstatou zmluvy o rozhodujúcom podiele je to, že firma Jukos Finance B. V. na základe zmluvy medzi MH, FNM a firmou Transpetrol má ako prvá právo odmietnuť kúpu akýchkoľvek akcií firmy Transpetrol, ktoré štát bude ponúkať na predaj. Ináč povedané, Jukos Finance B. V. má predkupné právo na ďalšie 2 % akcií. Jukos B. V. je stopercentnou dcérskou spoločnosťou ruskej ropnej firmy JukosSibnefť. Zmluvu ohľadom rozhodujúceho podielu uzavrelo MH, Transpetrol a Credit Lyonnais Bank Slovakia (CLBS), a.s. Bratislava ako správca viazaného účtu, čím zmluva nadobudla právoplatnosť. Rozhodujúci podiel predstavuje 2 % akcií v listinnej podobe, ktoré by mali uložené u správcu viazaného účtu. Kúpa cena rozhodujúceho podielu, ktorá bola dohodnutá predstavuje 3 020 408 USD a mala by byť uložená u správcu.

FNM má negatívne stanovisko k zmluve, pretože podľa jeho názoru zmluva abstrahuje od zákona o prevode majetku štátu na iné osoby. Pred prevodom 2 % akcií spoločnosti Transpetrol, a.s. je potrebné predložiť na FNM privatizačný projekt majetkovej účasti štátu a rozhodnutie o privatizácii, vydané orgánom príslušným na jeho vydanie, teda vládou SR. Len na základe rozhodnutia o privatizácii sa môže podpísať zmluva a následne uskutočniť prevod, alebo prechod akcií na účet majiteľa cenných papierov uschovávateľa v Stredisku cenných papierov SR, ktorým je CLBS. FNM okrem toho považuje za nadbytočné uvádzania MH ako zmluvnej strany, pretože postačuje predávajúci (FNM), kupujúci (Juskos Finance B. V.) a správca (CLBS). FNM si myslí, že nie je možné zmluvne určiť predkupné právo, ktoré by odporovalo zákonu o prevode majetku štátu na iné osoby. Okrem toho FNM konštatovalo, že pojem „právo prvého odmietnutia“ používaný v akcionárskej zmluve, ktorá sa riadi britským právom, nepozná slovenský právny poriadok a preto by bol prevod 2 % akcií v rozpore so zákonom o prevode majetku štátu na iné osoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS