ČLÁNOK
QBE poisťovňa skončila minulý rok so stratou 18,65 mil. Sk
20. apríla 2001

QBE poisťovňa, a.s. Košice vykázala za minulý rok stratu vo výške 18,65 mil. Sk. V roku 1999 pritom ešte dosiahla zisk 65,65 mil. Sk. Výsledok hospodárenia ovplyvnili najmä investície do bezpečnosti informačného systému, keď spoločnosť implementovala softvérové vybavenie na účtovanie podľa medzinárodných štandardov. Na výšku straty mala vplyv aj tvorba opravných položiek k pochybným pohľadávkam. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

QBE poisťovňa dosiahla v uplynulom roku predpis poistného vo výške 450,5 mil. Sk, predpísané poistné v životnom poistení z toho tvorilo 335,9 mil. Sk a v oblasti neživotného poistenia 114,6 mil. Sk. Predpis poistného v segmente životného poistenia sa pritom medziročne znížil o 2,47 %, v neživotnom poistení naopak vzrástol o 12,5 %. Náklady na poistné plnenia predstavovali v životnom poistení viac ako 252 mil. Sk a v rámci neživotných poistiek 54,48 mil. Sk.

V súlade so zámermi QBE International Insurance Limited, ktorá je 100-percentným vlastníkom poisťovne, sa v nej ku koncu roka uskutočnili organizačné zmeny. Administratívne činnosti sa centralizovali do Košíc, zanikli oblastné riaditeľstvá v Bratislave, Košiciach aj v Banskej Bystrici. Na druhej strane vzniklo 12 pobočiek a 34 obchodných zastupiteľstiev. Cieľom týchto zmien bolo zvýšenie efektívnosti poisťovne a priblíženie k zákazníkom. V minulom roku sa tak ukončila prvá fáza rozvojového plánu poisťovne. V nasledujúcom období spoločnosť plánuje znižovať náklady v oblasti správy a prevádzky poistení pri zefektívnení komunikácie organizačných jednotiek s klientmi.

Bilančná suma poisťovne sa počas roka zvýšila o 0,9 % na 1,365 mld. Sk. Rezervy poisťovne predstavovali ku koncu decembra 1,08 mld. Sk a základné imanie s fondmi 213,46 mil. Sk. V uplynulom roku sa poisťovňa zamerala najmä na rozšírenie produktového radu v životnom aj neživotnom poistení.

Poisťovňa QBE bola založená koncom roka 1991, poistnú činnosť vykonáva od polovice roka 1992. Zaoberá sa poisťovaním majetku občanov a právnických osôb, poisťovaním zodpovednosti za škody a poisťovaním osôb, ponúka aj cestovné poistenie. Poisťovňa je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou austrálskej QBE International Insurance Limited. Donedávna pôsobila pod názvom QBE-Slovenská investičná poisťovňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS